Hydraulický ohraňovací lis AD-S

 • certifikát CE
 • 2D grafický dotykový CNC riadiaci systém DT-15
  (možné ďalšie 2D a 3D CNC systémy SKY-22, DELEM 66, 69)
 • 3 CNC riadené osi (štandardná výbava: Y1, Y2 a X)
  (možné aj ďalšie osi R, Z1, Z2, Delta X, 6-osí doraz X1,X2,R1,R2,Z1,Z2)
 • laserová ochrana FIESSLER AKAS
 • robustná konštrukcia
 • stôl pre kompenzáciu priehybu s manuálnym nastavením
  (možné aj s CNC automatickým motorickým nastavením)
 • lineárne odmeriavanie polohy na oboch stranách barana
 • klzné predné podperné ramená
 • ďalšie široké voliteľné príslušenstvo

Máte otázku? Poradím Vám

Marek Rybár
+421 905 433 567
marek.rybar@ipecon.sk

Ohraňovacie lisy radu AD-S majú v štandardnej výbave 3 CNC riadené osi (Y1, Y2 – polohovanie barana, X – polohovanie zadného dorazu). 2D grafický dotykový CNC riadiaci systém DT-15 umožňuje rýchle a ľahké programovanie v slovenskom jazyku a automaticky riadi 3 osi (Y1, Y2, X). Po jednoduchom nakreslení tvaru a zadaní základných parametrov výrobku (typ a hrúbka materiálu, rozmery, požadované uhly) systém automaticky navrhne sled jednotlivých ohybov, automaticky polohuje všetky riadené osi a nastavuje potrebnú lisovaciu silu. Optimalizácia lisovacej sily vedie k úspore elektrickej energie, šetrí lis a nástroje. Bezpečnostné zóny eliminujú možnosť kolízie palcov zadného dorazu s nástrojom alebo so stolom. Knižnica výrobkov umožňuje uložiť a kedykoľvek vyvolať naprogramované výrobky. Knižnica horných a spodných nástrojov urýchľuje prácu s lisom pri používaní rôznych nástrojov. USB port slúži na prenos dát z riadiacej jednotky do PC v kancelárii a opačne (pri zálohovaní dát, prípadne pri prenose programov vytvorených na off-line softvéri na PC v kancelárii).

CNC riadiaci systém DT-15 s menu v slovenskom jazyku umožňuje ohraňovanie s CNC riadenými osami Y1, Y2 a X. V prípade, že lis je z voliteľného príslušenstva vybavený ďalšou riadenou CNC osou R (automatické výškové nastavovanie palcov) alebo ďalšími CNC osami Z1, Z2, tieto sú tiež riadené CNC systémom. Programovanie tohto systému je jednoduché a vhodné i pre menej skúsenú obsluhu. Počas ohraňovania systém zobrazuje aktuálne a nasledovné ohyby, čo umožňuje vizuálnu kontrolu správnosti programu.

Ohraňovacie lisy radu AD-S sú v štandardnej výbave dodávané so servomotorickým polohovaním zadného dorazu, ktorý je CNC riadiacim systémom polohovaný v osi X. Riadiaci systém automaticky vypočíta a nastaví vzdialenosť palcov zadného dorazu od stola so spodným nástrojom. Výškovú polohu palcov zadného dorazu v osiach R1 a R2 je možné nastaviť manuálne pomocou ručných nastavovacích skrutiek. Vzdialenosť medzi palcami zadného dorazu v osiach Z1 a Z2 je možné ľahko nastaviť manuálne pomocou lineárneho vedenia palcov. Aretačnými páčkami je možné zaistiť požadovanú nastavenú polohu. Priehyb stola lisu je potrebné manuálne nastaviť kľukou s číselníkom. Hodnotu pre každý ohyb určuje riadiaci systém.

Ohraňovacie lisy tohto radu je možné podľa požiadavky z voliteľného príslušenstva vybaviť štvrtou CNC riadenou osou R (výškové nastavenie palcov zadného dorazu), prípade tiež CNC automatickým motorickým priehybom stola. Obe tieto príslušenstva doporučujeme. V ponuke je ďalšie široké voliteľné príslušenstvo.

Ramená sú uložené v lineárnych vedeniach a guľôčkových ložiskách, čo umožňuje jednoduchý posuv ramien v celej pracovnej šírke lisu. Aretačnými páčkami je možné ľahko zaistiť požadovanú nastavenú polohu.

Lis je dodávaný s kompletnou sadou horných a spodných štandardných delených ohraňovacích nástrojov ROLLERI.

 

Video

Štandardné vybavenie

 • lisy s tromi CNC riadenými osami (Y1, Y2 – polohovanie barana, X – polohovanie zadného dorazu)
 • motorický zadný doraz so servomotormi, lineárnym vedením a s guľôčkovými skrutkami

 • otočná konzola a 2D grafický CNC riadiaci systém DT 15 v slovenskom jazyku
 • možnosť programovania výrobku, simulovania ohybov a zálohy dát na PC pomocou off-line softvéru

 • laserová ochrana a bezpečnostný systém stroja FIESSLER AKAS
 • stôl pre kompenzáciu priehybu s ručným manuálnym nastavením podľa parametrov vypočítaných
  CNC riadiacim systémom

 • manuálne nastavenie osí R1 a R2 (výškové nastavenie palcov zadného dorazu)
 • manuálne nastavenie osí Z1 a Z2 v pozdĺžnom smere so stolom v lineárnom vedení a s aretačnými páčkami
 • európsky systém upnutia nástrojov (Amada Promecam)
 • delené, kalené a brúsené horné a spodné nástroje ROLLERI v celej pracovnej dĺžke lisu, jeden horný a jeden
  spodný nástroj je segmentovaný
 • prenosný ovládací nožný pedál s tlačidlom Centrál STOP
 • klzné predné podperné ramená s T-drážkou a sklopnou zarážkou
 • prevedenie zodpovedá požiadavkám CE
 • návod na obsluhu lisu v slovenskom jazyku

Voliteľné príslušenstvo

 • zadný doraz s CNC osami X, R
 • zadný doraz s CNC osami X, R a Z1-Z2
 • zadný doraz s CNC osami X, R, Z1-Z2 a delta X
 • zadný doraz s CNC osami X1-X2, R1-R2, Z1-Z2
 • CNC automatický motorický bombírung (priehyb stola)
 • predĺženie posuvu zadného dorazu
 • CNC grafická riadiaca jednotka SKY 22 (2D),DELEM DA-66T (2D), alebo DELEM DA 69 (2D/3D)
 • páčkové rýchloupínanie horných nástrojov
 • hydraulické upínanie typ WILA horného a spodného nástroja
 • CNC kontrola a riadenie uhla ohybu laserom
 • dodatočný blok palca zadného dorazu, dodatočná klzná predná podpera
 • predné podpery AP3-AP4 riadené CNC systémom
 •  vyloženie v bočných rámoch lisu 750, 1000, 1250 a 1500 mm (v závislosti od typu lisu)
 • príprava na tandemové usporiadanie
 • prevádzkové chladenie oleja alebo ohrev oleja
 • klimatizovanie elektrorozvádzača
 • centrálne mazanie manuálne alebo motorické
 • otočné rameno s ovládacím panelom umiestnené na opačnej strane lisu (vľavo)
 • široký výber ďalších nástrojov ROLLERI

Na stiahnutie - katalógový list

AD-S_katalogovy_list_IPECON

DURMA_AD-S_ENG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hydraulický ohraňovací lis AD-S”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohlo by vás zaujímať

Súvisiace produkty