Hydraulický ohraňovací lis PBF

 • jedinečný pomer cena/výkon
 • trvalo zvýhodnená ponuka lisov, ceny už od 33.000,-€ + DPH
 • iba 5 konkrétnych typov: 1m/30 t, 2,5 m/60 t,  3 m/120 t, 3 m/200 t a 4 m/160 t
 • certifikát CE
 • 2D grafický dotykový CNC riadiaci systém DT-10
 • 3 CNC riadené osi (Y1, Y2 a X)
 • laserová ochrana FIESSLER AKAS
 • robustná konštrukcia s nižším zdvihom
 • stôl pre kompenzáciu priehybu s manuálnym nastavením
  (možné aj s CNC automatickým motorickým nastavením)
 • lineárne odmeriavanie polohy na oboch stranách barana
 • jednoduché predné podperné ramená

Vyhotovenie lisu a technické parametre sú optimalizované na čo najlepšiu výslednú cenu, preto sú v niektorých parametroch tieto lisy PBF “slabšie” ako lisy AD-S.

Máte otázku? Poradím Vám

Marek Rybár
+421 905 433 567
marek.rybar@ipecon.sk

Jednoduché ohraňovacie lisy radu PBF majú iba 3 CNC riadené osi (Y1, Y2 – polohovanie barana, X – polohovanie zadného dorazu). 2D grafický dotykový CNC riadiaci systém DT-10 umožňuje rýchle a ľahké programovanie v slovenskom jazyku a automaticky riadi 3 osy (Y1, Y2, X). Po jednoduchom nakreslení tvaru a zadaní základných parametrov výrobku (typ a hrúbka materiálu, rozmery, požadované uhly ) systém automaticky navrhne sled jednotlivých ohybov, automaticky polohuje všetky riadené osy a nastavuje potrebnú lisovaciu silu. Optimalizácia lisovacej sily vedie k úspore elektrickej energie, lisu a nástrojov. Bezpečnostné zóny eliminujú možnosť kolízie palcov zadného dorazu s nástrojom alebo so stolom.

Knižnica výrobkov umožňuje uložiť a kedykoľvek vyvolať naprogramované výrobky. Knižnica horných a spodných nástrojov urýchľuje prácu s lisom pri používaní rôznych nástrojov. USB port slúži na prenos dát z riadiacej jednotky do PC  v kancelárii a opačne (pri zálohovaní dát, prípadne pri prenose programov vytvorených na off-line softvéri na PC v kancelárii)

CNC riadiaci systém DT-10 s menu v slovenskom jazyku umožňuje ohraňovanie s CNC riadenými osami Y1, Y2 a X. Programovanie tohto systému je jednoduché a vhodné i pre menej skúsenú obsluhu. Počas ohraňovania systém zobrazuje aktuálne a nasledovné ohyby, čo umožňuje vizuálnu kontrolu správnosti programu.

Lisy radu PBF sú vybavené jednoduchým základným motorickým zadným dorazom, ktorý je CNC riadiacim systémom polohovaný v osi X. Riadiaci systém automaticky vypočíta a nastaví  vzdialenosť palcov zadného dorazu od stola so spodným nástrojom. Výškovú polohu palcov zadného dorazu v osiach R1 a R2 je možné nastaviť manuálne pomocou ručných nastavovacích skrutiek. Vzdialenosť medzi palcami zadného dorazu v osiach Z1 a Z2 (v závislosti od dĺžky ohraňovaného výrobku) je možné ľahko nastaviť manuálne pomocou lineárneho vedenia palcov. Aretačnými páčkami je možné jednoducho zaistiť požadovanú nastavenú polohu. Priehyb stola lisu je možné jednoducho nastaviť kľukou s číselníkom, hodnotu pre každý ohyb určuje riadiaci systém.

Predné podperné ramená sú jednoduchého základného vyhotovenia, bez možnosti posúvania.

Ohraňovacie lisy tohto radu je možné z voliteľného príslušenstva podľa požiadavky vybaviť CNC automatickým motorickým priehybom stola, prípadne ďalším palcom zadného dorazu, alebo ďalším jednoduchým predným ramenom.

Lis je dodávaný s kompletnou sadou štandardných delených ohraňovacích nástrojov ROLLERI.

Video

Štandardné vybavenie

 • lisy s tromi CNC riadenými osami (Y1, Y2 – polohovanie barana, X – polohovanie zadného dorazu)
 • motorický zadný doraz L=620 mm, CNC os X s klzným vedením a s guľôčkovými skrutkami
 • na otočnej konzole 2D grafický CNC riadiaci systém DT-10 v slovenskom jazyku
 • možnosť programovania výrobku, simulovania ohybov a zálohy dát na PC pomocou off-line softvéru
 • laserová ochrana a bezpečnostný systém stroja FIESSLER AKAS
 • stôl pre kompenzáciu priehybu s manuálnym nastavením
 • manuálne nastavenie osí R1 a R2 (výškové nastavenie palcov zadného dorazu)
 • manuálne nastavenie osí Z1 a Z2 pozdĺžne nastavenie palcov zadného dorazu v smere so stolom
 • európsky systém upnutia nástrojov (Amada Promecam)
 • horné a spodné nástroje ROLLERI, delené, kalené a brúsené v celej pracovnej dĺžke lisu, jeden horný
  a jeden spodný nástroj je segmentovaný
 • prenosný ovládací nožný pedál s tlačidlom Centrál STOP
 • pevné predné podperné ramená s T-drážkou a sklopnou zarážkou
 • prevedenie zodpovedá požiadavkám CE
 • návod na obsluhu lisu v slovenskom jazyku

Voliteľné príslušenstvo

 • zadný doraz L=500 mm s riadenými CNC osami X a R – aj automatické výškové nastavenie palcov
  zadného dorazu
 • 2D grafický CNC riadiaci systém DT-15 v slovenskom jazyku
 • stôl pre kompenzáciu priehybu s CNC automatickým motorickým nastavením
 • dodatočný blok palca zadného dorazu
 • dodatočné pevné predné podperné rameno
 • páčkové rýchloupínanie horných nástrojov
 • prevádzkové chladenie oleja
 • široký výber ďalších nástrojov ROLLERI

Na stiahnutie - katalógový list

 PBF_katalogovy_list_IPECON

DURMA_PBF_ENG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hydraulický ohraňovací lis PBF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohlo by vás zaujímať

Súvisiace produkty