Aktuality a blogy

Automatická brúska nástrojov MGM 150A

Automatická brúska nástrojov MGM 150A

Ide o plne automatické profesionálne ostriace zariadenie, ktoré nevyžaduje komplikovanie zaškolený personál. MGM-150A je tak intuitívne a jednoduché zariadenie, že po vložení nástroja do vretena a niekoľkých kliknutiach na LCD displeji môže pracovať úplne...

Čo ovplyvňujú rôzne tvary strižnej plochy?

Čo ovplyvňujú rôzne tvary strižnej plochy?

Pod tvarom strižnej plochy myslíme rôznu geometriu čelnej časti strižníka (razníka). V štandardnom prevedení je tato plocha vždy iba kolmá na os strižníka. Na vyžiadanie môžeme dodať strižníky aj s iným vyhotovením strižnej plochy. Ich výhody sú zníženie potrebnej...