Heat technology and energy

Domov  / Tepelná technika a energetika

Heat technology and energy

zlta-ciara

V energetike sme doma

Je to už 30 rokov, odkedy ponúkame širokú paletu služieb a riešení pre našich zákazníkov v oblastiach energetiky, výroby a rozvodu tepla a priemyselnej automatizácie. Vlastnými kapacitami pokrývame celý cyklus od poradenstva a projekcie cez výrobu zariadení, ich automatizáciu a implementáciu do IT štruktúr až po sprevádzkovanie a servis počas celej životnosti.

Centrálne
zásobovanie teplom

Pre subjekty, ktoré podnikajú v oblasti distribúcie a dodávky tepla sme partnerom, ktorý im poskytne komplexnú paletu dodávok a služieb. Od vyhodnotenia stavu distribučnej siete a návrhu optimalizácií, cez vypracovanie projektovej dokumentácie, výrobu, dodávku a sprevádzkovanie navrhnutých zariadení, dispečerizáciu až po diaľkový zber dát a servisné služby. Patríme k významným výrobcom odovzdávacích staníc tepla a temperačných staníc v stredoeurópskom priestore.

Výroba tepla

Výrobcom tepla ponúkame naše dlhoročné skúsenosti pri projekcií a realizácií zdrojov tepla. Po zbere dát a ich analýze poradíme prevádzkovateľom existujúcich zdrojov, ako optimalizovať ich prevádzku. Počas našej existencie sme naprojektovali, postavili a sprevádzkovali desiatky zdrojov s tepelnými výkonmi od desiatok kilowattov až do desiatok megawattov. O niektoré z nich sa dodnes staráme v rámci servisu a dipečerizácie.

Kombinovaná výroba tepla a elektriny

Záujemcom o kombinovanú výrobu tepla a elektriny poskytneme podporu pri investičnej príprave a spracovaní projektovej dokumentácie. V oblasti kombinovanej výroby tepla a elektriny máme bohaté projekčné a realizačné skúsenosti. Z dôverou sa obráťte na nás a my Vám odprezentujeme naše know-how.

Obnoviteľné zdroje tepla

Spoločnosti IPECON záleží na tom, aby bol svet aký ho poznáme dnes, zachovaný aj pre nasledujúce generácie. Jednou z výziev tejto doby je aj udržateľnosť pri výrobe tepelnej energie. Vidíme riešenia v hospodárení a úsporách energie a tiež v získavaní tepla z obnoviteľných zdrojov. Sme pripravený na spoluprácu pri budovaní novej „zelenej“ energetiky a klientom ponúkame naše kompetencie aj v tejto oblasti.

Gumárenský priemysel

Pre našich dlhoročných klientov v oblasti vývoja a výroby gumárenských strojov a liniek navrhujeme a vyrábame temperačné stanice. Aj vďaka nim sme sa etablovali ako skúsený a spoľahlivý dodávateľ temperačných staníc pre väčšinu svetových výrobcov gumy a gumárenských výrobkov.

Naše služby využili

zlta-ciara