Kontakt

Tepelná technika a Energetika

Kontakt

 

IPECON, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43
010 01 Žilina
Slovenská republika

+421 41 7073 400
ipecon@ipecon.sk

Obchodné údaje

 

IČO: 363 747 84
DIČ: 2020101655
IČ DPH: SK2020101655

Zápis v Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 10621/L

Obchodné oddelenie

Ing. Richard Čemeš

(tepelné zdroje, energetika)

riaditeľ divízie TTaE
obchodno-technický manažér senior

+421 907 871 056
richard.cemes@ipecon.sk

Ing. Maroš Kopernický

(tepelné zdroje, energetika)

výrobno-obchodný riaditeľ
obchodno-technický manažér senior

+421 905 853 982
maros.kopernicky@ipecon.sk

Ing. Zbigniew Witos

(temperačné stanice)

obchodno-technický manažér senior

+421 908 909 772
zbigniew.witos@ipecon.sk

Ing. Michal Ďuračík

(informačné systémy)
obchodno-technický manažér

+421 905 721 435
michal.duracik@ipecon.sk