Odovzdávacie stanice tepla

Domov  / Odovzdávacie stanice tepla

Podnadpis

zlta-ciara

decentralizovaná príprava TÚV a ÚK

Odovzdávacie stanice tepla ( OST ) zabezpečujú decentralizovanú prípravu ohriatej pitnej vody ( OPV ) a ústredné vykurovanie ( ÚK )  v objektoch bytovej výstavby, občianskej vybavenosti a priemyselných objektoch. Najčastejšie sa používajú ako blokové a/alebo domové stanice s tlakovo-závislým, alebo tlakovo-nezávislým odovzdávaním tepla.

Nachádzajú sa všade, kde je teplo vyrábané v centrálnom zdroji tepla ( CZT ) a následne je distribuované pre vzdialené odberné miesta kde sa spotrebúva na vykurovanie, ohrev vody prípadne pre potreby výrobných procesov. Pre spotrebiteľov tepla ako aj subjekty, ktoré podnikajú v oblasti výroby, distribúcie a dodávky tepla sme partnerom, ktorý im poskytne komplexnú paletu dodávok a služieb. Od vyhodnotenia stavu distribučnej siete a návrhu optimalizácií, cez vypracovanie projektovej dokumentácie, návrh, výrobu a dodávku OST, sprevádzkovanie a dispečerizáciu, diaľkový zber dát a servisné služby. Historicky patríme k významným výrobcom odovzdávacích staníc tepla v stredoeurópskom meradle.

Prečo správna voľba

30-ročné skúsenosti s návrhom a výrobou, stovky našich OST v spoľahlivej prevádzke.

Vlastný vývoj, projekcia a výroba staníc vrátane nášho autorského softvéru.

Komplexná dodávka vrátane riadiaceho systému, merania, regulácie a diaľkového zberu dát.

Montáž, sprevádzkovanie a servis priamo od výrobcu – od nás.

Možnosť dodávky, implementácie a správy dispečerského systému pre celé výrobno-distribučné zázemie zákazníka, vrátane integrácie aj už existujúcich zariadení.

Kvalita a spoľahlivosť bola u nás vždy na prvom mieste.

Dopyt na servis

Vyplnenie nášho formulára je najrýchlejšia cesta k vybaveniu Vašej požiadavky.