Čo ovplyvňujú rôzne tvary strižnej plochy?

Nov 2, 2016


Pod tvarom strižnej plochy myslíme rôznu geometriu čelnej časti strižníka (razníka). V štandardnom prevedení je tato plocha vždy iba kolmá na os strižníka. Na vyžiadanie môžeme dodať strižníky aj s iným vyhotovením strižnej plochy. Ich výhody sú zníženie potrebnej strižnej sily, zníženie hluku, zníženie vibrácii a zníženie namáhania stroja.

DWP – Double Positive Whisper
Toto vyhotovenie je hodné pre dierovanie veľký hrúbok materiálov a vyváženie bočného zaťaženia strižnika. Použitie je vhodné tam, kde kapacita stroja je na hrane a je potrebné znížiť potrebnú strižnú silu. Tabuľka nižšie popisuje zníženie potrebnej sily pri použití DWP nástroja (v percentách).


WNT – Cocnave negative whisper
Toto vyhotovenie je hodné pre malé hrúbky materiálov a nízke niblovanie.


WN – Negative Whisper
Toto vyhotovenie je hodné pre veľké hrúbky materiálov, ale v kombinácií s tuhým a rýchlim strojom. Jednostranne naklonené naostrenie má tendenciu posúvať materiál počas dierovania a vytvára aj bočné zaťaženie strižníka.

Automatická brúska nástrojov MGM 150A

Automatická brúska nástrojov MGM 150A

Ide o plne automatické profesionálne ostriace zariadenie, ktoré nevyžaduje komplikovanie zaškolený personál. MGM-150A je tak intuitívne a jednoduché zariadenie, že po vložení nástroja do vretena a niekoľkých kliknutiach na LCD displeji môže pracovať úplne...