Servo-hydraulický ohraňovací lis AD-SERVO

 • certifikát CE
 • 2D grafický dotykový riadiaci systém SKY 22
  (možné ďalšie 2D a 3D CNC systémy DELEM 66, 69)
 • 4 CNC riadené osi (štandardná výbava Y1, Y2, X a R)
  (možné aj ďalšie osi Z1, Z2, Delta X, 6-osí doraz X1,X2,R1,R2,Z1,Z2)
 • laserová ochrana FIESSLER AKAS
 • robustná konštrukcia
 • stôl pre kompenzáciu priehybu s CNC automatickým motorickým nastavením
 • lineárne odmeriavanie polohy na oboch stranách barana
 • klzné predné podperné ramená
 • ďalšie veľké voliteľné príslušenstvo

Máte otázku? Poradím Vám

Marek Rybár
+421 905 433 567
marek.rybar@ipecon.sk

Ohraňovacie lisy radu AD-SERVO majú v štandardnej výbave 4 CNC riadené osi (Y1, Y2 – polohovanie barana, X – polohovanie zadného dorazu, R – výškové nastavenie palcov zadného dorazu). Lisy využívajú kombináciu servomotorov a hydrauliky. Každý valec je polohovaný samostatným hydraulickým okruhom so servomotorom. Servomotory sú spúšťané iba počas pohybu barana. Systém tak obsahuje menej hydraulického oleja a lisy sa oproti klasickým hydraulickým lisom vyznačujú vyššou rýchlosťou pohybu barana, nižšou spotrebou elektrickej energie a nižšou hlučnosťou. Vďaka jednoduchosti programovania v slovenskom jazyku je doba od zadania parametrov výrobku do riadiacej jednotky až po jeho výrobu minimálna. Po jednoduchom nakreslení tvaru a zadaní základných parametrov výrobku (typ a hrúbka materiálu, rozmery a požadované uhly) systém automaticky navrhne sled jednotlivých ohybov, automaticky polohuje všetky riadené osi a nastaví potrebnú lisovaciu silu. Optimalizácia lisovacej sily vedie k úspore elektrickej energie, lisu a nástrojov. Po vykonaní ohybu sa na obrazovke zobrazí nasledujúci ohyb, čo sprehľadňuje prácu obsluhe pri manipulácii s plechom. Riadiaca jednotka umožňuje zobraziť prípadné kolízie výrobku s nástrojmi, čo napomáha výberu správnych tvarov nástrojov.

Riadiaca jednotka SKY 22 s menu v slovenskom jazyku umožňuje jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Jednoduchým dotykom sa nakreslí požadovaný tvar profilu, rozkliknutím strán a uhlov sa upravia na požadované hodnoty výsledného výrobku, dá sa spočítať postup a program je vytvorený. Prehľadná grafická knižnica horných a spodných nástrojov, naprogramovaných výrobkov, možnosť korekcií ...

Lisy radu AD-SERVO sú v štandardnej výbave dodávané so zadným dorazom, ktorý je riadiacim CNC systémom a  servomotormi rýchlo a presne polohovaný v osiach X a R. Riadiaci systém automaticky po každom prevedenom ohybe nastaví vzdialenosť palcov zadného dorazu od stola so spodným nástrojom a ich výškové nastavenie  pre nasledujúci ohyb.

Ramená sú uložené v lineárnych vedeniach a guľôčkových ložiskách, čo umožňuje jednoduchý posuv ramien v celej pracovnej šírke lisu. Aretačnými páčkami je možné ľahko zaistiť požadovanú nastavenú polohu.

Ohraňovacie lisy radu AD-SERVO sú v štandardnej výbave osadené stolom pre kompenzáciu priehybu s CNC automatickým motorickým nastavením. Po naprogramovaní výrobku riadiaci systém automaticky vypočíta a motoricky nastaví potrebný priehyb stola pri každom ohybe.

Lis je dodávaný s kompletnou sadou horných a spodných štandardných delených ohraňovacích nástrojov ROLLERI.

Video

Štandardné vybavenie

lisy so štyrmi CNC riadenými osami (Y1, Y2 – polohovanie barana, X – polohovanie zadného dorazu, R – výškové nastavenie palcov zadného dorazu)
• precízny servo-hydraulický systém Rexroth
motorický zadný doraz so servomotormi, lineárnym vedením a s guľôčkovými skrutkami

• otočná konzola a 2D grafický CNC riadiaci systém SKY 22 v slovenskom jazyku
• možnosť programovania výrobku, simulovania ohybov a zálohy dát na PC pomocou off-line softvéru


laserová ochrana a bezpečnostný systém stroja FIESSLER AKAS
stôl pre kompenzáciu priehybu s automatickým motorickým nastavením podľa parametrov vypočítaných CNC riadiacim systémom


manuálne nastavenie osí Z1 a Z2 v pozdĺžnom smere so stolom v lineárnom vedení a s aretačnými páčkami
• európsky systém upnutia nástrojov (Amada Promecam)
delené, kalené a brúsené horné a spodné nástroje ROLLERI v celej pracovnej dĺžke lisu, jeden horný a jeden spodný nástroj je segmentovaný
• prenosný ovládací nožný pedál s tlačidlom Centrál STOP
klzné predné podperné ramená s T-drážkou a sklopnou zarážkou
• prevedenie zodpovedá požiadavkám CE
• návod na obsluhu lisu v slovenskom jazyku

Voliteľné príslušenstvo

• zadný doraz s CNC osami X, R a Z1-Z2
• zadný doraz s CNC osami X, R, Z1-Z2 a delta X
• zadný doraz s CNC osami X1-X2, R1-R2, Z1-Z2
• predĺženie posuvu zadného dorazu
• CNC grafická riadiaca jednotka DELEM DA-66T (2D), alebo DELEM DA 69 (2D/3D)
páčkové rýchloupínanie horných nástrojov
hydraulické upínanie typ WILA horného a spodného nástroja
• CNC kontrola a riadenie uhla ohybu laserom
• dodatočný blok palca zadného dorazu, dodatočná klzná predná podpera
• predné podpery AP3-AP4 riadené CNC systémom
• vyloženie v bočných rámoch lisu 750, 1000, 1250 a 1500 mm (v závislosti od typu lisu)
• príprava na tandemové usporiadanie
• prevádzkové chladenie oleja alebo ohrev oleja
• klimatizovanie elektrorozvádzača
• centrálne mazanie manuálne alebo motorické
• otočné rameno s ovládacím panelom umiestnené na opačnej strane lisu (vľavo)
• široký výber ďalších nástrojov ROLLERI

Na stiahnutie - Katalógový list

AD-SERVO_katalogovy_list_IPECON

DURMA_AD-SERVO_ENG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Servo-hydraulický ohraňovací lis AD-SERVO”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohlo by vás zaujímať

Súvisiace produkty