Štandardný riadiaci systém pre zakružovačky

Jun 7, 2019


Hydraulické 4-valcové zakružovačky DURMA HRB-4 majú v základnej výbave na riadiacom paneli osadený 7″ farebným dotykovým riadiaci systém, ktorý umožňuje komfortné ovládanie všetkých funkcií stroja.

Systém prehľadne zobrazuje polohy valcov osí X, Y, P a Z. Počas zakružovania tak obsluha vidí do akej polohy sú valce polohované, čo môže zjednodušiť výrobu viacerých rovnakých kusov. Tieto hodnoty si môže obsluha poznačiť k výrobným výkresom dielov, ktoré na zakružovačke vyrába, a neskôr keď by bolo potrebné takéto diely zakružiť znovu, už bude mať aspoň približné vodítko pre výrobu daného kusu. Samozrejme v závislosti od Medzi sklzu daného materiálu a jeho pruženia, môže sa potrebná poloha valcov pre ten istý typ výrobku meniť.

(Komfortnejší spôsob ovládania stroja aj s uložením programu pre zakružovanie v automatickom režime poskytuje drahší NC riadiaci systém, predávaný so strojmi DURMA HRB-4 ako voliteľné príslušenstvo).

Aktuálne hodnoty osi X, Y, P a Z

Zapnutie/Vypnutie hydraulického motora

Ochrana počas zvárania na stroji – zapnutie/vypnutie. Pri zapnutom zváracom móde nie je možné zapnúť hydrauliku stroja  a pohybovať s osami. Pre deaktiváciu tohoto módu je nutné zadať heslo.

Ukazovateľ prítlaku spodného valca.

Tlačidlá pre aktiváciu a deaktiváciu kónického polohovania valcov.

Pole, ktoré umožňuje zadať 9 krokov s konkrétnou hodnotou X a Y polohy valcov. Takto je možné jednoduchšie zastaviť valec na požadovanej polohe (Poznámka: nie je možné kroky uložiť do nejakého programu, ako pri NC riadiacom systéme …)

Tlačidlá pre polohovanie a rotáciu valcov.

Podávacie stoly pre zakružovačky HRB-4

Podávacie stoly pre zakružovačky HRB-4

Hydraulické zakružovačky plechov DURMA HRB-4 je možné pri objednaní stroja z voliteľného príslušenstva doplniť aj o manuálny alebo motorický podávací stôl. V ponuke sú 3 metrové moduly v šírkach podľa šírky valcov zakružovačky. Motorická verzia je vybavená...