NC riadiaci systém pre zakružovačky plechov HRB-4

Jul 7, 2023


Z voliteľného príslušenstva je možné ku všetkým Hydraulickým zakružovačkám plechov DURMA HRB-4 doplniť dotykový NC riadiaci systém. So zakružovačkou vybavenou týmto systémom je veľmi jednoducho možné vyrábať opakované série tých istých výrobkov v plne automatickom režime.

Systém samozrejme umožňuje aj prácu v základnom – manuálnom režime, kde obsluha tlačidlami na riadiacom paneli polohuje jednotlivé valce stroja a systém iba zobrazuje digitálne odčítanie polohy týchto osí.

Práca v NC  – automatickom režime pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku je potrebné v zapnutom režime TEACH IN vyrobiť na stroji vzorový kus, výrobok. Toto musí zvládnuť obsluha a práca so strojom je tá istá ako v manuálnom režime, ale systém nahráva a ukladá do pamäte všetky pohyby osí stroja. Stroj „naučíme“ aký výrobok chceme vyrábať. Takto je vytvorený NC program, ktorý je možné pomenovať a uložiť do pamäte. Následne v AUTOMATICKOM režime je možné stroj spustiť tak, že NC systém riadi zakružovačku a výrobok je vyrobený plne automaticky.

Podávacie stoly pre zakružovačky HRB-4

Podávacie stoly pre zakružovačky HRB-4

Hydraulické zakružovačky plechov DURMA HRB-4 je možné pri objednaní stroja z voliteľného príslušenstva doplniť aj o manuálny alebo motorický podávací stôl. V ponuke sú 3 metrové moduly v šírkach podľa šírky valcov zakružovačky. Motorická verzia je vybavená...