Podávacie stoly pre zakružovačky HRB-4

Nov 13, 2020


Hydraulické zakružovačky plechov DURMA HRB-4 je možné pri objednaní stroja z voliteľného príslušenstva doplniť aj o manuálny alebo motorický podávací stôl.

V ponuke sú 3 metrové moduly v šírkach podľa šírky valcov zakružovačky. Motorická verzia je vybavená elektromotorom a rotáciu valcov dopredu / dozadu obsluha ovláda prepínačom na riadiacom paneli zakružovačky. Je možné objednať viac kusov 3 metrových modulov, podľa celkovej požadovanej dĺžky stola.