Ako správne používať Kapacitnú tabuľku

Apr 2, 2020


Kapacitná tabuľka Vám pomôže správne určiť, aké výrobky je možné na konkrétnej zakružovačke DURMA HRB-4 zakružovať. Na dvoch príkladoch je znázornené ako správne kapacitnú tabuľku používať. Ukážka je pre stroj HRB-4 30360, čo je štvorvalcová zakružovačka plechov so šírkou valcov 3100 mm, s priemerom horného valca 360 mm, s menovitou kapacitou predohybu: 16 mm a zakruženia: 20 mm (pre vnútorný priemer rovnajúci sa 1,5 x priemer horného valca = 1,5×360 = 540mm) a menovitou kapacitou predohybu: 20 mm a zakruženia: 25 mm (pre vnútorný priemer rovnajúci sa 5 x priemer horného valca = 5×360 = 1800 mm). Táto „menovitá kapacita“ stroja je zvýraznená v tabuľke červenými rámčekmi. Je platná pre materiály s „medzou klzu“ Re=240 N/mm2 (MPa) (materiál S235) a pre zakružovanie na celú pracovnú šírku 3000 mm. No v závislosti od rôzneho typu zakružovaneho materiálu, rôznej šírky zakružovaného materiálu a rôzneho zakružovaného priemeru sa kapacita predohybu a zakruženia mení! Túto problematiku Vám priblížia nasledujúce dva príklady použitia tabuľky. Pokiaľ nie sú už v niektorých bunkách tabuľky hodnoty, nedoporučuje sa už ani so zväčšujúcim sa priemerom zakruženia prekračovať posledné uvedené hodnoty kapacity.

Príklad: 1

Zakružovanie materiálu S355 (Re=355 MPa) na vnútorný priemer ØD= 720 mm. Šírka materiálu je L = 3000 mm (100 % pracovnej šírky stroja):1)
1)

V ľavo si nájdete sekciu s daným materiálom (CLASS-3, Max Yield Strength = 355 N/mm2). Preddefinované priemery zakruženia sú v prvom stĺpci označené výrazom „Inside diameter ØD“ = vnútorný priemer. Nájdete si riadok s požadovaným (alebo najbližším menším) priemerom zakruženia pre daný materiál – to je žlto-oranžovo zvýraznený riadok v tabuľke.
2)
Nájdete si stĺpec s požadovanou zakružovanou šírkou materiálu. V tomto prípade to je druhý stĺpec označený ako „100 % Width“ – to je oranžové a žlté zvýraznenie.
3)
Maximálnu hodnotu kapacity predohybu určíte ako priesečník riadku a stĺpca. V tomto príklade žlto zvýraznený riadok so žlto zvýrazneným stĺpcom = Maximálna hodnota predohybu13,5 mm.
4)
Maximálnu hodnotu kapacity zakruženia určíte ako priesečník riadku a stĺpca. V tomto príklade oranžovo zvýraznený riadok s oranžovo zvýrazneným stĺpcom = Maximálna hodnota zakruženia16,9 mm.

Príklad: 2

Zakružovanie materiálu S355 (Re=355 MPa) na vnútorný priemer ØD= 3600 mm. Šírka materiálu je L = 1200 mm (40 % pracovnej šírky stroja):
1)
V ľavo si nájdete sekciu s daným materiálom (CLASS-3, Max Yield Strength = 355 N/mm2). Preddefinované priemery zakruženia sú v prvom stĺpci označené výrazom „Inside diameter ØD“ = vnútorný priemer. Nájdete si riadok s požadovaným (alebo najbližším menším) priemerom zakruženia pre daný materiál – to je ružovo-fialovo zvýraznený riadok v tabuľke.
2)
Nájdete si stĺpec s požadovanou zakružovanou šírkou materiálu. V tomto prípade to je ôsmy stĺpec označený ako „40 % Width“ – to je ružové a fialové zvýraznenie.
3)
Maximálnu hodnotu kapacity predohybu určíte ako priesečník riadku a stĺpca. V tomto príklade ružovo zvýraznený riadok s ružovo zvýrazneným stĺpcom = Maximálna hodnota predohybu26,5 mm.
4)
Maximálnu hodnotu kapacity zakruženia určíte ako priesečník riadku a stĺpca. V tomto príklade fialovo zvýraznený riadok s fialovo zvýrazneným stĺpcom = Maximálna hodnota zakruženia33,2 mm.

V poslednej sekcii riadkov označenej ako „MANUAL ENTRY“ môžeme v našom programe zadať Vami požadovanú konkrétnu „medzu klzu“ materiálu v N/mm(MPa). Program prepočíta príslušné hodnoty predohybov a zakruženia a takto Vám vieme vytvoriť kapacitnú tabuľku  pre Váš konkrétny materiál.

Podávacie stoly pre zakružovačky HRB-4

Podávacie stoly pre zakružovačky HRB-4

Hydraulické zakružovačky plechov DURMA HRB-4 je možné pri objednaní stroja z voliteľného príslušenstva doplniť aj o manuálny alebo motorický podávací stôl. V ponuke sú 3 metrové moduly v šírkach podľa šírky valcov zakružovačky. Motorická verzia je vybavená...