Ako správne používať pružinový spodný lemovací nástroj?

Oct 16, 2022

( určené pre riadiace systémy DT10, DT15, SKY22 )


UZAMYKANIE NÁSTROJA
Pružinové lemovacie spodné nástroje môžu byť tiež použité ako štandardné spodné nástroje. V tomto prípade je potrebné pružinu zaistiť pomocným mechanickým systémom, pomocou imbusového kľúča.

POSTUPNOSŤ PRI LEMOVANÍ
Lemovanie týmito nástrojmi je možné realizovať v 2 krokoch – predohyb a lemovanie.

1) PREDOHYB:

Nástroj naprogramujeme do riadiaceho systému ohraňovacieho lisu „stlačený“ (napr. celková výška nástroja SA135.26.12 bude 140 mm; 120 mm stlačený nástroj  + 20 mm držiak spodného nástroja). Samotný predohyb realizujeme štandardne v drážke spodného nástroja, ktorý máme „stlačený“ a zaistený pomocným mechanickým systémom. Predohyb odporúčame realizovať voľným ohraňovavím „AIR BEND“ na o niečo väčší uhol ako má samotný spodný nástroj, z dôvodu aby profil neostával vtlačený v drážke spodného nástroja, a aby ho bolo možné jednoducho po zrealizovaní ohybu vybrať (napr. pre S135.26.12 doporučujeme uhol 30°).

2) LEMOVANIE:

Lemovanie na pružinovom spodnom nástroji je možné realizovať iba takým horným nástrojom, ktorý má rovnaký uhol ako spodný nástroj, v opačnom prípade hrozí poškodenie spodného nástroja. Spodný nástroj naprogramujeme do riadiaceho systému ohraňovacieho lisu „otvorený“ (napr. celková výška nástroja SA135.26.12 bude 155 mm; 135 mm otvorený nástroj  + 20 mm držiak spodného nástroja). Lemovanie realizujeme v bočnej časti spodného nástroja. V riadiacom systéme ohraňovacieho lisu prepneme z „AIR BEND“ na „BOTTOMING“ a manuálne znížime aj silu potrebnú na ohyb. Riadiaci systém automaticky sám nastaví silu potrebnú na lemovanie rovnú maximálnemu povolenému zaťaženiu nástroja, čo spôsobuje „príliš zalisovaný lem“ a v prípade vloženia kratšej dĺžky materiálu akú máme zadanú v programe dôjde k „prasknutie nástroja“. Odporúčame použiť rovnakú, prípadne len mierne vyššiu tonáž ako bola systémom vypočítaná na predohyb.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Ak bude nástroj poškodený z dôvodu nedodržania niektorých z nižšie uvedených podmienok, nie je možné uplatniť si reklamáciu:

Nikdy nepoužívajte horný nástroj s iným uhlom ako má spodný lemovací nástroj (uhly nástrojov musia byť presne rovnaké), inak dôjde k poškodeniu (prasknutiu) V-drážky spodného nástroja.

Nikdy nevkladajte do lemovacieho nástroja kratšiu dĺžku plechu, ako máte zadanú v programe, inak môže dôjsť k poškodeniu (prasknutiu) V-drážky spodného nástroja z dôvodu jeho preťaženia.

Vždy používajte na lemovanie maximálne takú tonáž, aká je uvedená v tabuľke nižšie. Z praxe vieme že aj táto tonáž je pomerne zbytočne vysoká a dochádza pri nej k výraznému zalisovaniu lemu.

Vždy po realizácií predohybu a pred fázou lemovania je potrebné nie len „otvoriť“ pružinový spodný nástroj, ale ho aj zmeniť v riadiacom systéme ohraňovacieho lisu za vyšší. Zabránite tak kolízií palcov zadného dorazu so samotným spodným nástrojom.

V procese lemovania doporučujeme začať s tou istou tonážou, ako systém vypočítal pre predohyb. Až v prípade, keď požadujete výraznejšie zalemovanie, tonáž postupne zvyšujte.

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D Riadiaci systém DT 15 (Durma Touch – 15 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-S jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Veľká grafická knižnica horných a spodných nástrojov,...

Nástrojové vybavenie lisov DURMA

Nástrojové vybavenie lisov DURMA

Potenciál využitia každého ohraňovaciého lisu je závislý od nástrojového vybavenia. Ohraňovací lis bez správnych nástrojov je nepoužiteľný, ako auto bez kolies 😊. Naše ohraňovacie lisy DURMA vieme ponúknuť s rôznymi typmi upínania nástrojov. V základnej...