2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

Mar 3, 2023

2D Riadiaci systém DT 15 (Durma Touch – 15 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-S jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Veľká grafická knižnica horných a spodných nástrojov, knižnica naprogramovaných výrobkov, český jazyk.

Jednoduchým dotykom nakreslite tvar profilu, rozkliknutím strán a uhlov ich upravíte na požadované hodnoty výsledného výrobku, dáte spočítať postup a ohraňujete!

Súčasťou dodávky lisu je aj 2D off-line verzia určená pre inštaláciu na PC v kancelárii. Umožňuje vytváranie nástrojov a programov aj v kancelárii, prenos z/do riadiaceho systému na stroji pomocou USB, zálohovanie parametrov stroja, nástrojov a programov.

V rámci projektu “IPECON Akadémia” Vám prinášame podrobné náučné videá zamerané na konkrétne činnosti, s ktorými sa pri používaní systému DT-15 stretnete:

1) Štandardné spustenie stroja so systémom DT15

Štart lisu pozostáva z konkrétnych postupných krokov, ktoré musí operátor spraviť. Je to z toho dôvodu, že servomotormi polohované CNC osi zadného dorazu (X, prípadne aj R, ak je na lise) a hydraulicky polohované lineárnymi enkodérmi odmeriavané CNC osi barana (Y1, Y2) sa musia naindexovať (teda načítať si svoju nulu). Navyše je potrebné aby nadradený bezpečnostný systém vykonal takzvaný „test bezpečnosti“, počas ktorého systém sám otestuje svoju funkčnosť a schopnosť zastaviť baran v prípade prerušenia svetelného ochranného lúča v predpísaný čas a na predpísanej dráhe. Následne je lis korektne spustený a pripravený na bezpečnú prácu.
Pre vypnutie lisu je potrebné spustiť baran ohraňovacieho lisu nižšie, aby sa horný nástroj dostal do vzdialenosti maximálne 5 až 10mm od V drážky spodného nástroja. Tým dosiahneme jednoduchšie spustenie a indexáciu stroja pri ďalšom štarte a zároveň predídeme prípadným ďalším komplikáciám. Následne je potrebné vypnúť čerpadlo a v prípade ak to operačný systém ovládacieho panelu vyžaduje aj korektne vypnúť ovládací panel, aby nedošlo k poškodeniu systémových súborov počas vypnutia hlavného vypínača. Takto je lis pripravený na vypnutie otočením hlavného vypínača na rozvádzači lisu do polohy 0.

2) Štart stroja po nekorektnom vypnutí – systém DT15 (baran ostal hore)

Bežne pri skončení práce na ohraňovacom lise nechávate baran dole, teda horný nástroj vložíte do spodného. Toto je z viacerých dôvodov optimálna poloha pre vypnutý lis. Jedným z tých dôvodov je aj to, že pri opätovnom spustení si lis načítava indexačné body osí Y1 a Y2 pohybom barana smerom hore. Zmena v postupe spúšťania stroja nastane vtedy, keď z nejakého dôvodu dôjde k vypnutiu lisu a baran ostane hore (napríklad došlo k výpadku elektrickej energie, alebo ste len zabudli dať baran dolu). Vtedy sa štandardná štartovacia procedúra s indexáciou osí a testom bezpečnosti zmení. Ako? … To Vám detailne ukáže toto inštruktážne video.

3) Programovanie nástrojov v systéme DT-15

Toto inštruktážne video Vám ukáže, ako si v riadiacom systéme DT15 vytvoríte (doprogramujete) nový horný nástroj, spodný nástroj a ako si vytvoríte nový program na výrobu „U“ profilu s použitím týchto nástrojov.
Nástroje takto definujete vždy len jeden krát. Môžete si všimnúť že tieto dva nové nástroje následne pribudli do knižnice nástrojov, takže v budúcnosti ich viete veľmi jednoducho použiť pri tvorbe ďalších programov.

Nástrojové vybavenie lisov DURMA

Nástrojové vybavenie lisov DURMA

Potenciál využitia každého ohraňovaciého lisu je závislý od nástrojového vybavenia. Ohraňovací lis bez správnych nástrojov je nepoužiteľný, ako auto bez kolies 😊. Naše ohraňovacie lisy DURMA vieme ponúknuť s rôznymi typmi upínania nástrojov. V základnej...