Sú pre Vás nožnice ešte správnou voľbou?

Apr 4, 2016


S nástupom nových rezacích technológií (laser, plazma, vodný luč) si mnohí kladú otázku: “Sú ešte v dnešnej dobe potrebné tabuľové nožnice?”. Odpoveď je jednoznačná: “Áno!”

Jeden z rozhodujúcich faktorov sú ich obstarávacie a prevádzkové náklady. Nožnice sú v mnohých firmách základom pri ich dennodennej práci, pretože sú veľmi produktívne zariadenie, ktoré je jednoduché na používanie (rýchle nastavenie, presnosť, kvalita strižnej plochy, nízke prevádzkové náklady, jednoduchá starostlivosť o ich údržbu).

Na trhu existuje niekoľko rôznych typov tabuľových nožníc, ktoré sú bežné a široko používané v priemysle: elektromechanické/hydraulické, s kyvným pohybom strižnej traverzy/gilotínové, s pevným uhlom strihu/s nastaviteľným uhlom, so základným ovládaním/ s CNC riadením, … Ponúkame všetky tieto typy nožníc v rôznych kapacitných variantoch.


Elektromechanické tabuľové nožnice MS sa vyznačujú jednoduchým mechanickým a elektrickým ovládaním. Ich veľkou prednosťou oproti hydraulickým nožniciam je výrazne väčší počet strihov za minútu. Vyrábajú sa v dvoch kapacitných variantoch – do hrúbky plechu 3 mm a 4 mm. Nožnice, ktorých kapacita je do 3 mm, sa vyznačujú jednoduchou konštrukciou (stôl je bez guľôčkových hniezd na ľahšiu manipuláciu s plechom, predné podperné ramená nemajú zarážky, zadný doraz sa nastavuje manuálne) a sú vhodné pre opakované strihy iba jednej hrúbky materiálu, kvôli zdĺhavému nastaveniu medzery medzi nožmi a pozície manuálneho zadného dorazu. Nožnice do hrúbky plechu 4 mm sa vyznačujú masívnejšou a tuhšou konštrukciou s jednoduchým a rýchlym nastavením medzery medzi nožmi. Zadný doraz je motoricky nastaviteľný a stôl obsahuje guľôčkové hniezda pre jednoduchú manipuláciu s plechmi. Sú vhodné na strihanie plechov do 3 mm alebo 4 mm a medzou pevnosti Rm= 420 MPa. Ideálne pre strihanie bežného pozinkovaného plechu, ale aj nekovového materiálu ako plastové tabule, … Vyrábajú sa v pracovných dĺžkach 1 350, 2 050 a 2 550 mm pre plech do hrúbky 3 m a v dĺžkach 2 050, 2 550 a 3 050 m pre plech do hrúbky 4 mm.


Hydraulické tabuľové nožnice s kyvným pohybom strižnej traverzy SBT sú vo vybavení NC. Strižná traverza je na veľkých ložiskách kyvne uložená v bočných rámoch nožníc, čo pre tieto nožnice definuje pevný (nemenný) uhol strihu. Robustnejšia konštrukcia ich predurčuje na strihanie aj hrubšieho materiálu. Samozrejmosťou je programovateľný motorický zadný doraz aj s funkciou odskoku, a možnosť jednoducho prestaviť medzeru medzi nožmi. Vyrábajú sa v pracovných dĺžkach strihu od 3 000 mm do 4 000 mm a kapacitne zvládajú hrúbky plechu od 6 mm do 16 mm. Zákaznícky sú veľmi obľúbené pre bežné strihanie aj veľkých objemov. Vyznačujú sa pevnou a masívnou konštrukciou a jednoduchou obsluhou.


Hydraulické tabuľové nožnice s gilotínovým pohybom strižnej traverzy VS patria medzi univerzálne nožnice na trhu. Vyznačujú sa CNC riadiacou jednotkou D-Touch 7 s nastaviteľným uhlom strihu, nastavením medzery medzi nožmi, dĺžkou strihu, nastavením polohy  a odskoku zadného dorazu (toto všetko po zadaní typu materiálu a rozmerov strihu). Vyrábajú sa v pracovných dĺžkach strihu od 3 000 mm do 6 000 mm a kapacitne zvládajú hrúbky plechu od 6 mm do 20 mm. Zaujímavá a často využívaná funkcionalita je: pri nožniciach s dostatočnou kapacitou strihu možnosť pri strihaní úzkych pasov tenkých plechov “znížiť uhol strihu na minimum” (0°30´), a tým minimalizovať skrútenie odstrihnutých pásov, ktoré je bežným javom pri väčšom pevnom uhle strihu. Túto radu VS je možné doplniť o široké príslušenstvo ako je napr. zväčšenie vyloženia v bočniciach, podopieranie tenkých plechov, predĺženie posuvu zadného dorazu a predných podperných ramien, strihanie na laserovú rysku a pod.

Centrálne mazanie manuálne pre nožnice VS

Centrálne mazanie manuálne pre nožnice VS

Mazanie pohyblivých častí je dôležitá činnosť, ktorú je prevádzkovateľ stroja povinný vykonávať v pravidelných intervaloch podľa mazacieho plánu uvedeného v návode na obsluhu a údržbu. Mazacie miesta sú na stoji vyznačené červenou šípkou a nachádzajú sa na rôznych...