Centrálne mazanie manuálne pre nožnice VS

Dec 3, 2018


Mazanie pohyblivých častí je dôležitá činnosť, ktorú je prevádzkovateľ stroja povinný vykonávať v pravidelných intervaloch podľa mazacieho plánu uvedeného v návode na obsluhu a údržbu. Mazacie miesta sú na stoji vyznačené červenou šípkou a nachádzajú sa na rôznych miestach stroja. S voliteľným príslušenstvom Centrálne mazanie – manuálne je táto činnosť jednoduchšia, rýchlejšia a efektívnejšia. Nožnice s týmto príslušenstvom majú priamo na ráme stroja osadené manuálne pumpy s mazacím tukom a s rozvodmi po stroji. Jednoduchým pumpovaním je mazací tuk distribuovaný priamo na miesta, ktoré je potrebné mazať.

V ponuke je aj príslušenstvo Centrálne mazanie – automatické. S týmto príslušenstvom je mazanie stroja úplne bez obslužné. Riadiaci systém nožníc dáva v pravidelných intervaloch povely automatickým pumpám, ktoré cez rozvody po stroji pumpujú mazivo na potrebné miesta.

Naša nedávna inštalácia:
Nožnice VS 3013 s Manuálnym centrálnym mazaním