Hydraulické tabuľové CNC nožnice VS

 • certifikát CE
 • presné a rýchle strihanie vo veľkých objemoch
 • CNC riadiaca jednotka DT7
 • automatické nastavenie nožníc po zadaní údajov o materiále
 • automatické nastavenie uhlu strihu
 • automatické nastavenie medzery medzi nožmi a polohy zadného dorazu
 • rám stroja a strižná traverza s gilotínovým pohybom a veľmi tuhou konštrukciou

Máte otázku? Poradím Vám

Peter Babjak
+421 917 987 862
peter.babjak@ipecon.sk

Hydraulické tabuľové nožnice radu VS sú vybavené CNC riadiacou jednotkou DT7. Obsluha nožníc zadá do CNC systému základné parametre materiálu (typ materiálu, hrúbka materiálu, strihaný rozmer a dĺžka strihaného materiálu) a potom CNC systém automaticky motoricky nastaví medzeru medzi nožmi, polohu zadného dorazu a hydraulicky nastaví vhodný uhol strihu. Toto nastavenie nožníc je možné uložiť do riadiacej jednotky ako program pod číslom a menom a neskôr ho kedykoľvek vyvolať. Uhol strihu je nastavovaný vždy automaticky podľa typu materiálu. Z dôvodu zníženia deformácie odstrihnutých tenkých úzkych pásov je možné ho znížiť až na 0˚30’. Motorický zadný doraz (dĺžka posuvu 1000 mm) má presné vedenie vylučujúce akúkoľvek vôľu. Pre jeho prestavenie sú využité guľôčkové skrutky, ktoré zaisťujú vysokú presnosť polohovania. Sklopenie zadného dorazu umožňuje strihanie materiálu dlhšieho ako maximálna dráha zadného dorazu. Veľké vyloženie v bočniciach (štandard 350 mm, za príplatok možné 500 mm) umožňuje strihanie tabúľ plechu dlhších než je dĺžka strihu nožníc. Pre uľahčenie manipulácie s materiálom a jeho ochranou pred poškriabaním je stôl nožníc vybavený guľôčkovými jednotkami. Z ľavej strany nožníc je možné vyklopiť dohora prvých 1000 mm ochranného krytu z dôvodu ľahšej vizuálnej kontroly vkladaného materiálu. Z voliteľného príslušenstva je možné nožnice vybaviť napríklad CNC motorickým predným podávacím systémom
alebo automatickým pneumatickým podopieraním tenkých plechov (s rôznym režimom práce aj vo vyhotovení s vracaním odstrižkov dopredu smerom k obsluhe.

Video

Štandardné vybavenie

 • CNC riadiaca jednotka DT7 s farebným dotykovým LCD displejom a automatické nastavenie medzery medzi nožmi, uhlu strihu a dĺžky strihu podľa zadaného typu materiálu a rozmerov strihu o automatické nastavenie polohy zadného dorazu v dĺžke 1000 mm s guľôčkovými skrutkami a lineárnym vedením o možnosť nastaviť odskok zadného dorazu
 • 1 predné zauhlovacie podperné rameno 1500 mm s T drážkou, sklopnou zarážkou a milimetrovou stupnicou
 • 2 predné podperné ramená 1000 mm s T-drážkou a sklopnou zarážkou (4m nožnice – 3 ks, 6m nožnice – 5 ks)
 • guľôčkové jednotky na prednej časti stola pre ľahšiu manipuláciu s plechom
 • vyloženie v stojanoch 350 mm
 • hydraulické pridržiavače plechu s gumovými podložkami proti poškodeniu plechu
 • sada 4-britvových spodných a 4-britvových horných nožov
 • osvetlenie a možnosť strihania na tieňovú rysku
 • možnosť sklopiť zadný doraz
 • odklápací kryt ochrany prstov v dĺžke 1000 mm
 • optoelektronická ochrana zadného priestoru nožníc
 • otočná konzola s riadiacou jednotkou
 • prenosný nožný ovládač

Voliteľné príslušenstvo

 • náhradná sada nožov
 • automatické pneumatické sklopné podopieranie tenkých plechov
 • nastaviteľný uhlový doraz 1˚ ÷ 180˚
 • optoelektronická ochrana prstov
 • CNC predný podávací systém
 • dopravníkový pás na odoberanie odstrižkov
 • automatický stohovací systém odstrižkov
 • centrálne mazanie (manuálne, motorické)
 • nastaviteľné osi zadného dorazu X1 a X2
 • vyloženie v bočniciach 500 mm
 • predĺženie predných podperných ramien na 2 m a 3 m
 • ďalšie predné podperné ramená
 • predné podperné ramená s guľôčkovými hniezdami
 • predné zauhlovacie podperné pravítko s T-drážkou a sklopnou zarážkou umiestnené na pravej strane
 • strihanie na laserovú rysku, klimatizácia elektrického rozvádzača, chladenie oleja, ohrev oleja

Na stiahnutie - katalógový list

VS_katalogovy_list_IPECON

DURMA_VS_ENG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hydraulické tabuľové CNC nožnice VS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohlo by vás zaujímať

Súvisiace produkty