Silné stránky nového zadného dorazu

Mar 2, 2018


Veľkou prednosťou strojov DURMA je a vždy bolo, že ich konštrukcia je tuha, pevná a masívna. Nový dizajn zadného dorazu ohraňovacích lisov nezostáva nič dlžný týmto prívlastkom. Práve naopak, dizajn je zameraný na to, aby doraz bol ešte tuhší, polohovanie palcov presnejšie a tieto vlastnosti aby si lis zachoval v prevádzke čo najdlhšiu dobu.

Preto sú všetky lineárne vedenia v osiach X, R a Z1, Z2 teraz dvojité a hlavná traverza dorazu je teraz tvorená mohutným tuhým uzavretým nosníkom obdĺžnikového profilu z ľahkej zliatiny. Samozrejmosťou zostávajú presné guľôčkové skrutky pre polohovanie všetkých osí dorazu. Takýto doraz budú mať od teraz všetky lisy AD-R, AD-S, AD-ES a AD-Servo s tonážou do 320 ton vrátane (okrem dorazu X1,X2, R1,R2, Z1,Z2, ktorý ma inú konštrukciu).

1)
2x koľajnica a 4x vozík lineárneho vedenia na každej strane dorazu pre polohovanie v osi X
2)
2x koľajnica a 2x vozík lineárneho vedenia pre každý palec dorazu pre polohovanie v osi Z1, Z2
3)
2x koľajnica a 4x vozík lineárneho vedenia na každej strane dorazu pre polohovanie v osi R
4)
Nový dizajn palca zadného dorazu s jednoducho vymeniteľnou koncovkou palca
5)
Mohutný tuhý uzavretý nosník obdĺžnikového profilu z ľahkej zliatiny
6)
Nová generácia motorov

Foto zadného dorazu: CNC osi X a R (prípadne Z1 a Z2)

Foto zadného dorazu: CNC os X (a iba manuálne polohovanie v osiach R1, R2, Z1 a Z2)

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D Riadiaci systém DT 15 (Durma Touch – 15 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-S jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Veľká grafická knižnica horných a spodných nástrojov,...