Rôzne palce zadného dorazu lisov

Sep 28, 2021


Palce zadného dorazu ohraňovacích lisov DURMA majú tri úrovne, na ktoré je možné doraziť ohraňovaný plech. Všetky riadiace systémy lisov (rôzne podľa typu lisu) umožňujú veľmi jednoducho definovať, kde chceme plech doraziť.

Prvá najčastejšie používaná úroveň je určená pre dorazenie kratších ohýbaných ramien plechu.

Druhá a tretia úroveň umožňujú nielen doraziť plech na palec, ale zároveň plech aj podopierajú zospodu, čo je vodné najme v prípadoch kedy do lisu vkladáme dlhšie ramena ohybov, teda vtedy keď bude ohyb vykonávaný ďalej od dorazenej hrany plechu.

Ak je lis z voliteľného príslušenstva doplnený o 6 osí zadný doraz s CNC osami X1, X2, R1, R2, Z1, a Z2, je palec vyhotovený tak aby bolo možné do neho stabilne vložiť a doraziť viaceré rôzne vonkajšie rohy plechu (často rôzne tvarové výpalky).

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D Riadiaci systém DT 15 (Durma Touch – 15 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-S jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Veľká grafická knižnica horných a spodných nástrojov,...