PANEL BENDER

Máte otázku? Poradím Vám

Marek Rybár
+421 905 433 567
marek.rybar@ipecon.sk

Konštrukcia stroja PB je tvorená prvkami umiestnenými na nosnom zvarenom ráme zbaveného vnútorného pnutia. Na tomto tele stroja sú umiestnené pridržiavacie a ohýbacie zariadenia a technológie zabezpečujúce pohyb a polohovanie týchto zariadení. V prednej časti stroja je umiestnené polohovacie a manipulačné zariadenie (manipulátor), ktoré počas procesu ohýbania umiestňuje ohýbaný diel do správnej polohy vzhľadom na každú os ohybu.

Automatický ohýbaci cyklus začína umiestnením materiálu do referenčnej polohy a jeho vycentrovaním pomocou fixačných pinov. Polohovacie a manipulačné zariadenie s plechom následne pohybuje a otáča ho podľa potreby a sledu jednotlivých ohybov. Počas jednotlivých ohybov je plech pevne upnutý medzi hornými a spodnými pridržiavacími nástrojmi a ohýbacie zariadenie vykonáva ohyby. Celý tento proces sa deje plne automaticky.

Náš stroj je schopný spracovávať ohýbaním plechy hrúbok od 0,5 do 3,2 mm (čierny materiál). Hliníkový plech do hrúbky 4 mm a nerezový plech do hrúbky 2,2 mm.

Dizajn rámu:

Vďaka zosilnenej štruktúre rámu sú minimalizované účinky rozťahovania a krútenia. Pri návrhu rámu boli dôsledne analyzované mechanizmy prenosu síl a napätí počas ohýbania. Aby boli počas ohybu tieto javy kontrolované a vyhodnocované, boli do rámu umiestnené tenzometre pre získavanie potrebných informácii. Týmto je možné analyzovať ako je rám počas procesu ohýbania ovplyvňovaný.

Výška rámu je navrhnutá optimálne vzhľadom na minimalizovanie jeho priehybu. Tento extrémne tuhý rám je vibračne zbavený zvyškového vnútorného napätie po zváraní.

Rovnobežnosť všetkých osí stroja je zabezpečená obrobením zvarenca rámu na 5-osích CNC obrábacích centrách. Všetky tieto procesy umožňujú strojom DURMA CNC Panel Bender zachovať si presnosť a trvanlivosť mnoho rokov.

Video

Štandardné vybavenie

 • riadiaca jednotka SIEMENS Sinumerik 840 D SL pre komfortné ovládanie stroja
 • CAD-CAM softvér určený pre inštaláciu v PC pre prípravu programov v kancelárii
 • extrémne tuhý nosný zvarený rám zbavený vnútorného pnutia
 • automatizované polohovacie a manipulačné zariadeniemanipulátor a technológie zabezpečujúce pohyb a polohovanie
 • centrovanie plechu pomocou prítlačného centrovacieho systému a referenčných kolíkov
 • momentový motor pre natáčanie plechu
 • štandardná horná a spodná svorka pre uchytenie plechu
 • skladací pracovný stôl so štetinkami
 • automatizované pridržiavacie zariadenie a technológie zabezpečujúce pohyb a polohovanie
 • štandardné pridržiavacie nástroje a upínanie nástrojov pre pridržiavanie plechu počas ohybov
 • zariadenie na automatickú výmenu pridržiavacích nástrojov – ATS kompenzácia priehybu (bombírung)                                                 pridržiavacieho zariadenia
 • automatizované ohýbacie zariadenie a technológie zabezpečujúce pohyb a polohovanie
 • telo ohýbacieho zariadenia, štandardný horný a spodný ohýbací nástroj, štandardný spodný nástroj stola
 • kompenzácia priehybu (bombírung) ohýbacieho zariadenia
 • elektromechanické pohony –  aktuátory
 • zariadenie pre vkladanie plechu a vyloženie spracovaného dielu
 • klimatizácia elektrického rozvádzača
 • vzdialený servis (po pripojení na internet)
 • možnosť sieťového ethernet pripojenia, USB pripojenie
 • vybavenie príslušnými bezpečnostnými prvkami
 • prevedenie zodpovedá požiadavkám „CE“
 • návod na použitie a obsluhu stroja v slovenskom jazyku
 • odborné zaškolenie obslužného personálu

Voliteľné príslušenstvo

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PANEL BENDER”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohlo by vás zaujímať

Súvisiace produkty