Nové možnosti osi zadného dorazu pre AD-R a PBF

Jun 1, 2018


Od roku 2018 ponúkame rozšírené možnosti CNC osi zadného dorazu pre ohraňovacie lisy AD-R a PBF. Doteraz mali lisy strednej cenovej kategórie AD-R zadný doraz polohovaný v osi X (lisy AD-R3), alebo v osi X a R (lisy AD-R4). Teraz je možné nové lisy AD-R objednať aj s CNC riadenými osami X, R a Z1, Z1 – aj s automatickým nastavovaním palcov zadného dorazu k sebe/od seba.

Základné najlacnejšie ohraňovacie lisy PBF mali doteraz zadný doraz polohovaný iba v osi X, bez ďalších možností. R1,R2 a Z1,Z1 bolo možné nastavovať iba manuálne.

Teraz je možné nové lisy PBF objednať aj s CNC riadenou osou R – aj s automatickým výškovým nastavovaním palcov zadného dorazu.

Takto našim úplne najlacnejším lisom PBF a lisom strednej cenovej kategórie AD-R doplňujeme voliteľné príslušenstvo, ktoré doteraz ponúkali iba o radu vyššie lisy.

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D Riadiaci systém DT 15 (Durma Touch – 15 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-S jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Veľká grafická knižnica horných a spodných nástrojov,...