Čo je Bombírung stola? Ako pracuje?

Feb 21, 2017


Čo je Bombírung stola ?

V špecifikácii Ohraňovacieho lisu sa stretnete s pojmom “Bombírung”, alebo “Priehyb stola”, alebo “Systém kompenzácie priehybu”. Vysvetlíme si čo je to, na čo to slúži, aké možnosti vyhotovenia ponúkame a ktoré vyhotovenie je pre Vás vhodné.

Počas ohraňovania (ohýbania) plechu na ohraňovacom lise je baran obraňovacieho lisu, na ktorom je upnutý horný nástroj, tlačený dvomi hydraulickými valcami, každý na jednej strane lisu. Pri týchto valcoch sú umiestnené aj presné lineárne enkódery pre odčítavanie polohy barana, označované ako CNC osi Y1, Y2. Na týchto miestach (teda začiatok a koniec ohraňovaného plechu) ma operátor ohyb pod kontrolou, pretože korekciami osí Y1, Y2 vie reagovať na to ako sa daný materiál správa a správnym nastavením lisu vie dosiahnuť na oboch stranách potrebný presný ohyb.

Problém nastáva v strede pracovnej dĺžky lisu – v strede barana medzi osami Y1, Y2. Pri dlhších výrobkoch je možné pozorovať, že pod valcami Y1, Y2 je ohyb dobrý (nameráme požadovaný uhol), ale v strede je uhol väčší (ohyb je otvorený). Staré konvenčné ohranovacie lisy nemali systém ako sa s týmto vysporiadať. Starí majstri to museli riešiť podkladaním (napr. novín) pod spodný nástroj. Dnešné ohraňovacie lisy už ponúkajú komfortnejší systém, ako kompenzovať deformácie barana a stola lisu a ako v strede pracovnej dĺžky lisu ovplyvniť ohyb tak, aby sme dosiahli požadovaný uhol.

Účinný Bombírung – priehyb stola lisu – dokáže zabezpečiť požadovaný uhol po celej dĺžke ohybu.

Ako Bombírung pracuje ?

HYDRAULICKÝ BOMBÍRUNG: Viacerí vyrobcovia lisov používajú taký systém, že do stola lisu (niekedy do barana lisu) vyrobia výrezy, do ktorých osadia hydraulické valce. Ovládaním týchto valcov zabezpečujú priehyb stola – bombírung. Samozrejme tvrdia, že toto je to jediné správne riešenie, a že takýto hydraulický bombíring zabezpečí správny priehyb stola. Posúďte sami. Pri tomto riešení je priehyb stola najväčší priamo nad valcami. A či už sú tam 3 valce, 4, 5, alebo 6 (závisí aj podľa veľkosti lisu), vždy tam budu úseky stola kde sú osadené valce, a úseky medzi valcami. Práve tieto miesta medzi valcami sú z nášho pohľadu problematické. Priehyb stola nie je plynulý, a teda ani výsledný efekt bombírungu nie je dobrý. Vieme o čom hovoríme, aj my sme v minulosti takýto systém používali, a práve jeho nedostatky nás donútili to zmeniť.

MECHANICKÝ BOMBÍRUNG: Náš systém pracuje na princípe, kde priamo v stole lisu sú vložené dva oceľové bloky, ktoré do seba zapadajú. Tvar kde sa bloky dotýkajú je podobný sínusoide, ale je špeciálne navrhnutý tak, aby bol výsledný bombírung stola lisu plynulý. Spodný blok je pevne fixovaný o stôl. Horný blok je podľa potreby veľkosti priehybu stola posúvaný, a tým je stôl lisu prehnutý do potrebnej polohy.

Tento horný blok môže byť posúvaný:
– Manuálne – kľukou na boku stola (štandard pre lisy radu AD-R)


– Automaticky CNC motoricky (štandard pre lisy radu AD-S)


– Automaticky CNC hydraulicky (štandard pre väčšie lisy radu AD-S)

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D Riadiaci systém DT 15 (Durma Touch – 15 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-S jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Veľká grafická knižnica horných a spodných nástrojov,...