Automatické podopieranie plechu pri ohyboch

Oct 30, 2018


Pre ohraňovacie lisy AD-S a AD-Servo je možné pri objednávaní lisu doplniť z voliteľného príslušenstva systém pre Automatické podopieranie plechu pri ohyboch – podpery AP3 a AP4. Podľa veľkosti lisu sú v ponuke dve vyhotovenia: s kapacitou do 125 kg pre každú podperu, a pre väčšie lisy s kapacitou do 250 kg pre každú podperu.

Podpery sú motoricky výškovo nastaviteľné a riadiaci systém lisu ich polohuje (zdvíha) synchrónne s pohybom plechu počas ohraňovania. Toto pomáha obsluhe lisu s manipuláciou počas ohybov a má kladný vplyv na presnosť uhla ohybu, kedže váha plechu je podopieraná podperami. Pri konfigurácii lisu s takýmito podperami AP3-AP4 doporučujeme lis doplniť aj o Parkovaciu zónu pre podpery mimo pracovnej šírky lisu. Vtedy je možné podpery odsunúť nabok aby nezavadzali pri výrobe iných typov ohybov kde nie sú potrebné, kde by naopak prekážali (napr. výroba “Z” ohybov).

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D Riadiaci systém DT 15 (Durma Touch – 15 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-S jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Veľká grafická knižnica horných a spodných nástrojov,...