Ako rýchlo určiť potrebnú tonáž lisu?

Jun 7, 2013


Odpoveď je: pomocou Ohraňovacej tabuľky. Tabuľka vychádza z princípov ohraňovania a môže byť veľmi nápomocná pre tých, ktorí sa rýchlo a jednoducho potrebujú zorientovať v tejto problematike. V tabuľke veľmi jednoducho určíme približnú potrebnú lisovaciu silu – tonáž na meter. Tá je závislá od hrúbky materiálu, šírky V-drážky spodného nástroja a typu ohraňovaného materiálu.
Hrúbka materiálu “s” je uvedená v ľavom stĺpci, šírka V-drážky spodného nástroja “V” je uvedená v prvom hornom riadku, minimálne potrebné ohýbané rameno “B” a tvorený vnútorný rádius “Ri” nasledujú v ďalších riadkoch. Križovaním riadku hrúbky ohraňovaného materiálu “s” (príklad: modrý riadok) a stĺpca zvolenej šírky V-drázky spodného nástroja (príklad: zelený alebo žltý stĺpec) odčítate z tabuľky potrebnú lisovaciu silu na 1 meter ohraňovania (pre materiál s medzou pevnosti v ťahu Rm= 420 MPa, čomu zodpovedá bežný čierny materiál S235).
V spodnej časti tabuľky nájdete koeficienty, potrebné na prepočet rôznych typov materiálov a rôznych uhlov ohybu.

Príklad 1 – šírka drážky V je cca 8 násobok hrúbky plechu:
Potrebujete ohraňovať čierny plech, ktorého dĺžka je 3 000 mm, hrúbka 8 mm, medza pevnosti Rm= 420 MPa, na uhol 90°. Na ľavej strane tabuľky v stĺpci s označením “s” (mm) si nájdete hodnotu 8 mm. Pri posúvaní sa smerom doprava vo vyznačenom modrom riadku nájdete 5 číselných hodnôt (1210, 880, 700, 460 a 350). V prvom hornom riadku s označením “V” (šírka drážky spodného nástroja) nájdete hodnotu 63, čo je doporučovaný cca 8-násobok hrúbky plechu (pre čierny materiál s medzou pevnosti Rm= 420 MPa). Pri pomyselnom prieniku žltého stĺpca (s hodnotou V=63 mm) a modrého riadku (s hodnotou s=8 mm) nájdete hodnotu 700, vyznačenú v červenom rámiku. Táto hodnota 700 znamená, že na ohranenie 1 metra plechu hrúbky 8 mm potrebujete lis so silou 700 kN/m čo sa rovná cca 70 ton/m. Taktiež z tabuľky viete vyčítať, že minimálna potrebná dĺžka ramena plechu “B” je 41 mm a vnútorný rádius “Ri” bude 8 mm. Čiže pri dĺžke plechu 3 m potrebujete na jeho ohranenie silu lisu 3 x 70 ton/m = minimálne 210 ton.

Príklad 2 – šírka drážky V je cca 6 násobok hrúbky plechu:
Stále platí to isté zadanie: Potrebujete ohraňovať čierny plech, ktorého dĺžka je 3 000 mm, hrúbka 8 mm, medza pevnosti Rm= 420 MPa, na uhol 90°. V príklade 1 ste si stanovili minimálnu potrebnú tonáž 3 m lisu (210 ton), a z tabuľky ste zistili že minimálne potrebné rameno “B” je 41,0 mm.
Čo ale v prípade, že Váš výrobok má ohýbané rameno “B” = napr. 35 mm? Ak by ste ho chceli ohraňovať v drážke V=63 mm z príkladu č.1 zistili by ste, že ohraňovaný plech by bol počas ohybu vtiahnutý do V drážky a ohyb by nebol vykonaný správne a presne, pretože ste nedodržali minimálne potrebné rameno pre drážku V=63 mm. V tomto prípade je potrebné zvoliť menšiu šírku drážky “V” spodného nástroja. Najbližšia menšia šírka drážky v tabuľke je 50 mm a jej zodpovedá minimálne potrebné rameno  “B” = 32,5 mm, čo pre náš príklad vyhovuje. Pri pomyselnom prieniku zeleného stĺpca (s hodnotou V=50 mm) a modrého riadku (s hodnotou s=8 mm) nájdete hodnotu 880, vyznačenú v červenom rámiku. Táto hodnota 880 znamená, že na ohranenie 1 metra plechu hrúbky 8 potrebujete lis so silou 880 kN/m čo sa rovná cca 88 ton/m. Čiže pri dĺžke plechu 3 m potrebujete na jeho ohranenie silu lisu 3 x 88 ton/m = minimálne 264 ton.

Z toho všetkého vyplýva, že keď pre rovnakú hrúbku materiálu “s” zmenšujete alebo zväčšujete šírku drážky “V”, tým zvyšujete alebo znižujete aj potrebnú tonáž lisu a zároveň sa Vám menia aj hodnoty “B” “Ri”Takže pri výbere tonáže lisu je vhodné poznať typy vzorových výrobkov, ich hrúbku, typ materiálu a minimálne ramená ohybu.

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D Riadiaci systém DT 15 (Durma Touch – 15 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-S jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Veľká grafická knižnica horných a spodných nástrojov,...