2D grafický CNC riadiaci systém DURMA SKY 22

Feb 2, 2022

2D Riadiaci systém SKY 22 (Durma Touch – 21,5 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-SERVO jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Pre lisy rady AD-S je tento riadiaci systém dostupný z voliteľného príslušenstva – za príplatok (Pre lisy AD-S je štandardný riadiaci systém DT-15).

V najpoužívanejšom 2D prostredí je grafika systému veľmi podobná ako už v rokmi overenom systéme DT 15. Prostredie sa vyznačuje prehľadnými a intuitívnymi ovládacími prvkami. V pracovnom 2D prostredí je grafika prehľadne doplnená o hodnoty všetkých CNC osí. V rôznych častiach systému je viacero užitočných doplnení a vylepšení, ktoré obsluha lisu určite ocení. Program aj na zložitejší výrobok vie zaškolený obslužný pracovník vytvoriť veľmi jednoducho priamo na riadiacom paneli lisu.

Jednoduchým dotykom nakreslite tvar profilu, rozkliknutím strán a uhlov ich upravíte na požadované hodnoty výsledného výrobku, dáte spočítať postup a ohraňujete!

Súčasťou dodávky lisu je aj 2D off-line verzia určená pre inštaláciu na PC v kancelárii. Umožňuje vytváranie nástrojov a programov aj v kancelárii, prenos z/do riadiaceho systému na stroji pomocou USB, zálohovanie parametrov stroja, nástrojov a programov.

V rámci projektu “IPECON Akadémia” Vám prinášame podrobné náučné videá zamerané na konkrétne činnosti, s ktorými sa pri používaní systému SKY 22 stretnete:

1) Programovanie nástrojov a výrobku v systéme SKY 22

Toto inštruktážne video Vám ukáže, ako si v riadiacom systéme SKY 22 vytvoríte (doprogramujete) nový horný nástroj, spodný nástroj a ako si vytvoríte nový program na výrobu „U“ profilu s použitím týchto nástrojov.
Nástroje takto definujete vždy len jeden krát. Môžete si všimnúť že tieto dva nové nástroje následne pribudli do knižnice nástrojov, takže v budúcnosti ich viete veľmi jednoducho použiť pri tvorbe ďalších programov.

Naša nedávna inštalácia:
Ukážka ohraňovací lis DURMA AD-S 60600 (6m / 600 ton) s nástrojmi DURMA a 2D CNC riadiacim systémom SKY22:

2D CNC systém SKY22 – hlavné menu

2D CNC systém SKY22 – počas ohýbania

2D CNC systém SKY22 – počas ohýbania

2D CNC systém SKY22 – knižnica horných nástrojov

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D grafický CNC riadiaci systém DURMA DT 15

2D Riadiaci systém DT 15 (Durma Touch – 15 palcový) umožňuje na CNC ohraňovacích lisoch DURMA AD-S jednoducho a intuitívne vytvárať programy pre ohraňovanie aj zložitých výrobkov v 2D prostredí. Veľká grafická knižnica horných a spodných nástrojov,...