Upínanie nástrojov do rozmeru 100 mm

Apr 4, 2018


V štandardnej výbave sú Profilové nožnice s dierovaním IW a Dierovací stroj P dodávané s upínacím systémom pre upnutie nástrojov typ GEKA do maximálneho dierovaného rozmeru 40 mm (okrem IW 45, tam je to do maximálneho rozmeru 28 mm). Vo veľa prípadoch je toto postačujúce.

Čo ale v prípade, keď je rozmer potrebného dierovaného otvoru viac ako 40mm? (Napríklad ovál 60x40mm, alebo akýkolvek speciálny tvar nástroja väčších rozmerov).

Riešením je voliteľné príslušenstvo za príplatok:
Systém s upínaním nástrojov do maximálneho dierovaného rozmeru 100 mm.

Výhodou tohoto príslušenstva je, že ako jedno z mala je možné ho objednať a dodať aj dodatočne. Alebo ak o takejto potrebe vieme, dodáme stroj s už takýmto rozšíreným systémom upínania. Pokiaľ je potom zvolená tonáž dierovacieho pracoviska dostatočná (v ponuke sú stroje so silou 55, 80, 110 a 160 ton), je možné dodať akýkoľvek tvar nástroja, kde jeho maximálny rozmer nemôže presiahnuť 100 mm. (Tým je myslený max. priemer kružnice opísanej zvolenému tvaru… teda priemer kruhového nástroja, uhlopriečka štvorcového a obdĺžnikového nástroja, atď. ). Všetky menšie nástroje je možné bez problémov upínať do tohoto veľkého upínacieho systému cez dodané redukcie, ktoré sú súčasťou dodávky tohoto rozšíreného upínania.

Naša nedávna inštalácia:
Ukážka takéhoto upínania osadeného v Hydraulickom dierovacom stroji P55, s použitím rôznych aj tvarovo špeciálnych nástrojov:

NC stôl pre hydraulické dierovacie stroje

NC stôl pre hydraulické dierovacie stroje

Z voliteľného príslušenstva je možné pri objednaní stroja ku Hydraulickým dierovacím strojom P a ku Hydraulickým profilovým nožniciam s dierovaním IW  doplniť praktické príslušenstvo: Poloautomatický NC motorický stôl. Rozsah osí stolu je X= 1000 mm a Y= 350 mm. V...