Správna strižná vôľa zabezpečuje správny strih strojov IW a P

Mar 21, 2018


Veľkosť strižnej medzery medzi razníkom a raznicou pri dierovacích strojoch DURMA IW a P nemá vplyv len na ich životnosť, ale aj na výslednú kvalitu dierovaného otvoru. V praxi sa veľkosť tejto medzery volí v závislosti od hrúbky dierovaného materiálu. Správne zvolená strižná medzera vytvára otvory, ktorých horná ⅓ je cylindrická a spodné ⅔ sú mierne kónické, tak ako to zobrazuje obrázok .

Nedostatočná strižná medzera spôsobuje efekt druhotného strihnutia, čo spôsobuje väčšie opotrebovanie razníka a tým aj zníženie jeho životnosti. Toto môže nastať aj v prípade, že na začiatku bola medzera zvolená správne, ale proces strihu je nedostatočne mazaný (proces strihu doporučujeme mazať olejom s čo najvyššou viskozitou). V prípade nedostatočného mazania sa na razník postupne v stotinových vrstvách nabaľuje strihaný materiál, čo časom spôsobuje jeho zväčšenie a tým pádom redukciu strižnej medzery. Naopak, veľká strižná medzera vytvára otvory, ktoré majú nevhodnú spodnú hranu a tým znehodnocujú povrch celého strihaného materiálu.

Tabuľka nižšie popisuje nami doporučované hodnoty veľkosti strižnej medzery (v mm) pre najčastejšie druhy materiálov, pre dierovacie nástroje.

Je založená na skúsenostiach výrobcu dierovacích nástrojov MATRIX ale aj na skúsenostiach zákazníkov priamo z praxe, pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku a životnosti nástrojov.

Príklad: Čierny materiál hrúbky 12 mm bude dierovaný na hydraulickom dierovacom stroji (DURMA IW alebo P). Priemer razníka sa musí rovnať priemeru požadovaného strihaného kruhového otvoru (napr. 20 mm). Priemer raznice musí byť podľa hodnoty v tabuľke väčší o 1,5 mm = 21,5 mm (strižná vôľa je 1,5 mm).

NC stôl pre hydraulické dierovacie stroje

NC stôl pre hydraulické dierovacie stroje

Z voliteľného príslušenstva je možné pri objednaní stroja ku Hydraulickým dierovacím strojom P a ku Hydraulickým profilovým nožniciam s dierovaním IW  doplniť praktické príslušenstvo: Poloautomatický NC motorický stôl. Rozsah osí stolu je X= 1000 mm a Y= 350 mm. V...

Upínanie nástrojov do rozmeru 100 mm

Upínanie nástrojov do rozmeru 100 mm

V štandardnej výbave sú Profilové nožnice s dierovaním IW a Dierovací stroj P dodávané s upínacím systémom pre upnutie nástrojov typ GEKA do maximálneho dierovaného rozmeru 40 mm (okrem IW 45, tam je to do maximálneho rozmeru 28 mm). Vo veľa prípadoch je toto...