www.remeslo.com

REMESLO skupina je značka, pod ktorou vystupuje niekoľko spoločností, ktoré rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity v stavebníctve, doprave, strojárstve a cestovnom ruchu. Skupina REMESLO spoločnosť zamestnáva viac ako 500 ľudí.

Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o. ako súčasť spoločnosti pod značkou REMESLO je spoločnosť, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou. Naša činnosť je rozdelená do piatich časti: Strojná obrobňa, Zákazková výroba, Generálne opravy, Výroba žeriavov a Zváračská škola, …

Spoločnosť REMESLO strojal používa tieto stroje DURMA:


Motorická zakružovačka plechu DURMA MRB-S 1504 (r. v. 2017)

  • Vybavenie: Digitálne odčítanie polohy spodného a bočného valca, valce indukčne kalené a brúsené

Hydraulický ohraňovací lis DURMA AD-S 40600 (r. v. 2014)

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém ModEva 15, CNC osi Y1, Y2, X, R, CNC automatické motorické nastavenie priehybu stola, Servopohon osí X1, X2, R, Laserová ochrana rúk, Hydraulické upínanie horných nástrojov typ DURMA, Elektro ohrev oleja