Odihlovacie stroje MADORA GL

Varianty:

GL 1000 PZ – Stroj s dvoma agregátmi a šírkou stola 1000mm
GL 1000 PZZ – Stroj s troma agregátmi a šírkou stola 1000mm
GL 1000 PZZR – Stroj so štyrmi agregátmi a šírkou stola 1000mm
GL 1000 ZPZ – Stroj s troma agregátmi a šírkou stola 1000mm
GL 1000 PR – Stroj s dvoma agregátmi a šírkou stola 1000mm

P= Nekonečný brúsny pás

Z= Oscilačno – rotačný agregát

R= Agregát s rotačnými kefami

Máte otázku? Poradím Vám

Peter Babjak
+421 917 987 862
peter.babjak@ipecon.sk

Pre sériu strojov GL sú charakteristické agregáty "Z" s vertikálnymi kotúčmi priemeru 150mm, brúsny pás, poprípade jednotka s rotačnými kefami.
Stroj je ovládaný pomocou dotykového panela, vďaka ktorému vieme jednoducho a intuitívne zadať najdôležitejšie parametre spracovania.

Použitie stroja

Ide o jednostranný suchý proces opracovania. Charakteristickým znakom je strojové odstraňovanie otrepov, okují, zaobľovanie hrán a celková úprava povrchu súčiastok, ktoré najčastejšie predstavujú rôzne výpalky z plazmy, kyslíkového rezania, lasera alebo vodného lúča. Uplatnenie nachádzajú všade tam, kde je kladená vyššia náročnosť na kvalitu hrán a povrchov súčiastok, rozmerovú presnosť, alebo estetický efekt povrchu.

Agregáty Z s vertikálnymi hlavami

V základnom vyhotovení stroj obsahuje dve takého do strán pohybujúce sa agregáty. Na každom agregáte sú na vertikálnych hlavách umiestnené rotačné kotúče pre opracovanie materiálu. Stroj šírky 600 mm má 4 ks kotúčov na jednom agregáte, stroj šírky 1000 mm má 9 ks kotúčov na jednom agregáte, stroj šírky 1500 mm má 14 ks kotúčov na jednom agregáte. V ponuke je 5 rôznych typov kotúčov, z ktorých každý je určený pre iný druh opracovania súčiastky. Z voliteľného príslušenstva je možné stroj vybaviť tretím agregátom Z (neplatí pre šírku 600 mm).

Jednotka s brusným pásom P (iba pre modely GL)

Pri niektorých materiáloch (ako napríklad nerez) je vhodné kombinovať opracovanie materiálu rotačnými kotúčmi aj ďalšou technológiou - s povrchovým brúsením jednotkou s brúsnym pásom. Táto môže byť umiestnené na vstupe materiálu do stroja (pred agregátmi Z), na výstupe materiálu zo stroja (za agregátmi Z), alebo aj na vstupe aj výstupe (aj pred aj za Z agregátmi) – podľa vyhotovenia stroja. Jednotka obsahuje systém pre automatické napínanie pásu a automatické centrovanie pásu.

Jednotka s rotačnými kefami R

Jednotka s rotačnými kefami je ideálna pre dosiahnutie silne zaoblených hrán. Silou prítlaku sa dá dosiahnuť až rádius R = 3 mm. Proces brúsenia zabezpečuje dvojica rotačných kéf.

Rada magnetov v stole (šírky 300 mm) (Voliteľné príslušenstvo)

Pre odihlovanie menších dielov je potrebné vybaviť stroj radou magnetov. Podľa toho či má stroj štandardné dva agregáty, alebo z voliteľného príslušenstva doplnený tretí agregát, líši sa aj výška príplatku za radu magnetov (pretože magnety musia byť pod každým agregátom). V prípade požiadavky je možné vyhotoviť stroj aj s dvomi radami magnetov (oba šírky 300 mm). Miesto na stole, kde je umiestnená rada magnetov, je vyznačené na kabíne stroja nad stolom.

Podtlakový stôl (namiesto magnetov) (Voliteľné príslušenstvo)

V prípade požiadavky je z voliteľného príslušenstvá možné stroj vybaviť systémom podtlakového pridržiavania materiálu na stole. Toto riešenie je vhodné hlavne na hliníkové plechy.

Typy kotúčov:

Kotúče na hrubé obíjanie strusky (kovové obíjaky na gumových blokoch)

 

 

 

Kotúče na jemnejšie odstránenie strusky (listy s hrubým brusivom)

 

 

 

Kotúče na bežné odihlovanie (listy s modrou plsťou)

 

 

 

Kotúče na zaoblenie hrán (max. R=2mm) (pásiky s brusivom)

 

 

 

Kotúče na odstránenie oxidov (drôtená kefa)

 

 

Video

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odihlovacie stroje MADORA GL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohlo by vás zaujímať

Súvisiace produkty