www.bmz.sk

Spoločnosť BMZ, a.s. pôsobí na strojárenskom trhu od roku 1969. Jej produkty sú určené hlavne pre úpravárenský priemysel a spracovanie surovín. Spoločnosť disponuje širokým spektrom strojárenskej technológie umožňujúcej tiež vyrábať opracované zvárané diely a podskupiny podľa požiadaviek zákazníka, spoločnosť taktiež dodáva technologické a stavebné oceľové konštrukcie. V oblasti zvárania je spoločnosť certifikovaná podľa DIN 18800-7, EN ISO 3834-2 a DIN EN 15 085-2-zváranie koľajových vozidiel a podskupín. Spoločnosť ponúka v oblasti služieb CNC pálenie tvarových výpalkov technológiou kyslík-acetylén resp. plazma …

Spoločnosť BMZ používa tieto stroje DURMA:


Hydraulický ohraňovací lis DURMA AD-R 30320 (r. v. 2015)

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém DT 10, CNC osi Y1, Y2, X, R,  Manuálne nastavenie priehybu stola, Laserová ochrana rúk

Hydraulická zakružovačka plechov DURMA HRB-4 2025 CNC (r. v. 2013)

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém s automatickým vytváraním aj tvarovo náročných programov, s možnosťou zakružovať aj do kužeľov, s nastaviteľným hydraulickým prítlakom spodného valca, s bočnými podperami a centrálnou podperou

Hydraulický ohraňovací lis DURMA AD-S 40400 (r. v. 2007)

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém ModEva 10S, CNC osi Y1, Y2, X, R, Manuálne nastavenie priehybu stola, Servopohon osí X, R