Súčasťou odovzdávacej dokumentácie po inštalácii každého stroja DURMA je okrem Návodu na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a Odovzdávacieho protokolu aj Servisné USB. Je dôležité si ho odložiť, pretože obsahuje množstvo ďalších potrebných dokumentov ku stroju. Sú...