www.zastrova.sk

Spoločnosť ZASTROVA, a.s. má dlhoročné skúsenosti s výrobou zváraných komponentov pre koľajové a cestné nákladné vozidlá, oceľových konštrukcií, kovových kontajnerov. Je výrobcom rôznych typov návesov pre prístavy, časti vagónov, ako je kostra spodku vagóna kompletne s montážou brzdy, čelných stien pre vagóny, deliacich stien pre vagóny a rôznych iných komponentov a zváraných náhradných dielov.

Je výrobcom tlakových nádob pre vzduchovú tlakovú brzdu koľajových a cestných vozidiel. Prevažujúcou technológiou v spoločnosti je zváranie v ochrannej atmosfére …

Spoločnosť ZASTROVA používa tieto stroje DURMA:


Motorická zakružovačka plechov DURMA MRB 1504 (r. v. 2021)

  • Vybavenie: Riadiaci panel s digitálnym odčítaním polohy valcov, s možnosťou zakružovať aj do kužeľov

Hydraulické profilové nožnice s dierovaním DURMA IW 55/110 BTD (r. v. 2021)

  • Vybavenie: Päť pracovísk: dierovanie, delenie profilovej ocele, delenie plochej ocele, delenie tyčového materiálu a vystrihovanie. Dva nezávislé hydraulické valce umožňujú pracovať na dvoch pracoviskách súčasne

Fiber Laser DURMA HD-FL 4020, 6 kW (r. v. 2019)

  • Vybavenie: IV. Generácia DURMA laseru, Grafický CNC riadiaci systém SIEMENS, Softvér Lantek, Lantek Inside, Durma Cloud, Kamera, IPG 6000 W, Rezacia hlava PRECITEC Procuter

Hydraulický ohraňovací lis DURMA AD-S 30320 (r. v. 2019)

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém ModEva 19T, CNC osi Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, CNC automatické motorické nastavenie priehybu stola, Servopohon osí, Laserová ochrana rúk

Fiber Laser DURMA HD-F 4020, 4 kW (r. v. 2018)

  • Vybavenie: IV. Generácia DURMA laseru, Grafický CNC riadiaci systém SIEMENS, Softvér Lantek, Lantek Inside, Durma Cloud, Kamera, IPG 4000 W, Rezacia hlava PRECITEC Procuter

Hydraulický ohraňovací lis DURMA AD-S 40400 (r. v. 2014)

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém ModEva 10S, CNC osi Y1, Y2, X1, X2, R, CNC automatické motorické nastavenie priehybu stola, Servopohon osí X1, X2, R, Laserová ochrana rúk, Elektro ohrev oleja

 Hydraulické tabuľové CNC nožnice DURMA VS 4013 (r. v. 2014)

  • Vybavenie: CNC systém s automatickým nastavením zadného dorazu, medzery medzi nožmi, uhlu strihu a dĺžky strihu podľa zadaného materiálu. Elektro ohrev oleja

Hydraulický ohraňovací lis DURMA AD-S 40400 (r. v. 2006)              

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém ModEva 10S, CNC osi Y1, Y2, X, R, Manuálne nastavenie priehybu stola, Servopohon osí X, R

Hydraulický ohraňovací lis DURMA AD-S 40320 (r. v. 2006)

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém ModEva 10S, CNC osi Y1, Y2, X, R, Manuálne nastavenie priehybu stola, Servopohon osí X, R