Sme partnerom výrobnej spoločnosti DURMAZLAR a autorizovaný predaj a servis strojov DURMA v Slovenskej republike. Ponúkame komplexné služby a dodávky strojov a technológií pre spracovanie výrobkov z plechu ohraňovaním, rezaním laserom a plazmou, strihaním, zakružovaním, dierovaním, delením a vysekávaním so spätnou väzbou na vývoj, výrobu a implementáciu zákazníkových pripomienok a postrehov.

HISTÓRIA DURMAZLAR

Spoločnosť Durmazlar Makine bola založená v r. 1956 ako prvý výrobca plechotvárniacich strojov v Turecku. Prvými výrobkami boli manuálne tabuľové nožnice. Zakladateľom spoločnosti bol pán Ali Durmaz. Kombinácia jeho vízii do budúcnosti, energie dosahovať stále lepšie výsledky a manažérskych schopnosti bola základom úspechov predstavujúcich spoločný výsledok všetkých jeho spolupracovníkov.

Jeho schopnosti a nadšenie pracovníkov postupne dávali spoločnosti Durmazlar Makine manažérske chápanie riadenia celého procesu, ktoré ich postupne viedlo a vedie k cieľu obstáť natrvalo v konkurenčnom prostredí. Ich prednostným cieľom je vyrábať pre svojich zákazníkov výrobky v čo najlepšej kvalite, v dostupnej cene a pripomienky zákazníkov zakomponovávať do svojich výrobkov.

Nekompromisným dôrazom na kvalitu v kombinácii s investíciami do systému CAD/CAM a do strojného vybavenia svojho technologického parku sa spoločnosť Durmazlar postupne zaradila medzi najväčších producentov plechotvárniacich strojov na svete.

DURMAZLAR DNES

IpsD
durmazlar-makina

V súčasnosti má spoločnosť cca 1000  zamestnancov a v troch výrobných závodoch na ploche 150000 m2 vyrába viac ako 6000 strojov ročne. Je držiteľom certifikátu kvality podľa ISO 9002 a označuje svoje výrobky znakom CE, ktorý získala od akreditovanej holandskej firmy KEMA. Všetky výrobky zodpovedajú normám EEC, UL, CE, ISO a EMC.

www.durmazlar.com.tr