www.slavstroj.sk

Spoločnosť SLAVSTROJ, s.r.o. vznikla v roku 1996. Hlavným predmetom činnosti je kovovýroba, strojárska výroba a povrchová úprava kovov a výrobkov tryskaním resp. pieskovaním. Po prieskume trhu po roku 2000 a zvládnutí techologickej prípravy výroby sa nosným prvkom výrobného programu stala výroba potrubných uložení podľa ON, STN a DIN noriem resp. podľa dokumentácie dodanej zákazníkom. Od roku 2005 má spoločnosť certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000. Od roku 2011 spoločnosť vyrába oceľové priehradové stožiare do 45kV a zároveň je od roku 2014 držiteľom certifikátov ISO 14001, OHSAS 18001 a STE EN ISO 1090 …

Spoločnosť SLAVSTROJ používa tieto stroje DURMA:


Hydraulický ohraňovací lis DURMA AD-R 30175 (r. v. 2015)

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém DT 10, CNC osi Y1, Y2, X, R,  Manuálne nastavenie priehybu stola, Laserová ochrana rúk

Hydraulická zakružovačka plechov DURMA HRB-4 2010 (r. v. 2015)

  • Vybavenie: Riadiaci panel s digitálnym odčítaním polohy valcov, s možnosťou zakružovať aj do kužeľov, s nastaviteľným hydraulickým prítlakom spodného valca

Hydraulická zakružovačka profilov DURMA PBH 60 (r. v. 2015)

  • Vybavenie: Riadiaci panel s digitálnym odčítaním polohy valcov, so základnou sadou univerzálnych diskov

Hydraulický dierovací stroj DURMA P 80 (r. v. 2013)

  • Vybavenie: Stroj s jedným pracoviskom. Upínanie dierovacích nástrojov do priemeru 100 mm

Hydraulický dierovací stroj DURMA P 55 (r. v. 2010)

  • Vybavenie: Stroj s jedným pracoviskom. Upínanie dierovacích nástrojov do priemeru 40 mm