www.eet.sk

Firma IDO EET – Levické strojárne s.r.o. je členom firemného zoskupenia EET, ktoré vytvárajú štyri spoločnosti, dve so sídlom v Nemecku a dve so sídlom na Slovensku. Tieto spoločnosti sa pri vzájomnej spolupráci podieľajú na návrhu, výrobe, dodávkach a montáži technologických zariadení, alebo ich častí v oblasti energetiky, priemyselnej vzduchotechniky, odsávania, filtrácie, pneumatickej a mechanickej dopravy.

Spoločnosť IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. je výrobný závod strojárskeho charakteru sídliaci na západnom Slovensku v Leviciach. Ťažisko činnosti spoločnosti spočíva vo výrobe, dodávkach a montáži zariadení.

Spoločnosť IDO EET používa tieto stroje DURMA:


Motorická zakružovačka plechu DURMA MRB-S 1506 (r. v. 2017)

  • Vybavenie: Digitálne odčítanie polohy spodného a bočného valca, valce indukčne kalené a brúsené

Hydraulická zakružovačka plechov DURMA HRB-4 2008 (r. v. 2014)

  • Vybavenie: Riadiaci panel s digitálnym odčítaním polohy valcov, s možnosťou zakružovať aj do kužeľov, s nastaviteľným hydraulickým prítlakom spodného valca