Elektromechanické nožnice MS so systémom DT-5

júl 21, 2020


Novinka – od teraz budú Elektromechanické nožnice radu MS dodávané s novým moderným dotykovým riadiacim systémom DT-5.

Ovládací systém DT-5 vďaka jeho jednoduchému a zrozumiteľnému návrhu rozhrania a softvéru ponúka užívateľovi pohodlné, jednoduché a intuitívne ovládanie. Vďaka zníženej potrebe komponentov a elektrických vodičov v systéme sa minimalizujú časti ktoré môžu zlyhať a údržba je omnoho jednoduchšia. V prípade, že do 5 minút sa na stroji nevykonáva žiadna činnosť, motor sa zastaví a tým sa zabráni zbytočným stratám elektrickej energie užívateľa. Vďaka zníženým priestorovým nárokom a novému dizajnu panela HMI sa mohol zmenšiť elektrický rozvádzač stroja. Najmodernejšia aplikácia SAFETY PLC s jej modulárnou a programovateľnou štruktúrou zvýšila flexibilitu prispôsobiť sa budúcim bezpečnostným požiadavkám.

Rovnako ako to bolo pri starom riadiacom systéme: Modely s motorickým zadným dorazom MS 2004 (2 m / 4 mm), MS 2504 (2,5 m / 4 mm) a MS 3004 (3 m / 4 mm) budú novým systémom DT-5 osadené už v rámci štandardnej výbavy. Lacnejšie modely MS 1303, MS 2003 a MS 2525 ktoré sú v štandardnej výbave ponúkané iba s manuálne nastaviteľným zadným dorazom a bez riadiaceho systému budú mať možnosť v rámci voliteľného príslušenstva doplniť do špecifikácie stroja pri jeho objednaní motorický zadný doraz spolu s týmto novým systémom DT-5.

Centrálne mazanie manuálne pre nožnice VS

Centrálne mazanie manuálne pre nožnice VS

Mazanie pohyblivých častí je dôležitá činnosť, ktorú je prevádzkovateľ stroja povinný vykonávať v pravidelných intervaloch podľa mazacieho plánu uvedeného v návode na obsluhu a údržbu. Mazacie miesta sú na stoji vyznačené červenou šípkou a nachádzajú sa na rôznych...